Ochrana dřeva III.

3. Fyzikální a konstrukční ochrana dřeva
3.1. Základní zásady fyzikální a konstrukční ochrany dřevaa) Dřevnou hmotu a její výrobky je žádoucí upravit do takových forem a takových expozicíí, kde je působení biotických a biotických škůdců omezeno až vyloučeno.
· Suchá ochrana – snížení a zachování vlhkosti na úroveň nepříznivou pro aktivitu hub a hmyzu
· Mokrá ochrana – zvýšení a zachování vlhkosti nad hranici maximální kritické vlhkosti
b) prvky situované do exteriéru vyrábět z dřevin s relativně vysokou přirozenou trvanlivostí – agát, dub, smrk, borovice aj.
c) prvky situované do exteriéru chránit před přímým vplyvem povětrnosti i před trvalým zvlhčováním. Použitím vhodného konstrukčního umístnění prvků v objektu.
d) prvky do interiéru situovat s vlhkostí na úrovni rovnováhy v daném prostředí s cílem zabránit dodatečným tvarovým deformacím.
e) prvky v interiéru se musí dokonale izolovat od zdrojů vlhkosti
f) prvky v interiéru ale i v exteriéru situovat s ohledem na požární bezpečnost objektu

3.2. preventivní chemická ochrana dřeva

Snížením vlhkosti dřeva pod 20% sice zamezíme škodlivému působení dřevokazných hub, nikoliv však hmyzu. Dřevokazný hmyz napadá dřevo i podstatně sušší cca. 10%. Pro napadení hmyzem jsou stavební opatření omezená. Jde především o zamezení kladení vajíček v povrchu dřeva. K tomu postačuje například síť proti hmyzu ve větracích otvorech krovu.
Napadení konstrukce hmyzem úplně, však lze zabránit pouze úplným obložením dřevěné konstrukce deskami z materiálu který hmyz nedokáže napadnout.
Chemické prostředky mají zabránit tomu, aby škůdci dřevo poškodili. K tomu jsou využívány tzv. účinné látky – biocidy. Podle žádané účinnosti se používají buď fungicidy (proti houbám) nebo insekticidy (proti hmyzu).
Tyto chemické látky sestávají z účinné látky a nosiče (voda, rozpouštědlo). Kromě toho mohou obsahovat další složky jako barvivo, ochranu proti korozi a pojivo.
Platí zásada: Chemické prostředky na ochranu dřeva, mají být použity pouze v případě, že ostatní ochranná opatření nejsou postačující a jedině v množství přesně určeném výrobcem.
Tyto látky se do dřeva můžou aplikovat způsoby:
· tlaková impregnace
· impregnace namáčením

· povrchové ošetření
· kombinací působení mikrovln a natíraním

3.3. preventivní ochrana povrchu dřeva nátěry
Povrchové ošetření dřevěných stav. dílů nátěrovými látkami může mít různé funkce:

· funkce zušlechťovací a funkce dokončovací. Tuto funkci mají prostředky určené k povrchové ochraně dřeva v interiéru. Slouží tedy k ochraně povrchu dřeva proti mechanickým a chemickým vlivům, k jeho dekorativnímu zkrášlení podle představ majitele, aniž by však mělo ochrannou funkci na dřevo.

· ochrana proti povětrnosti Nátěr má chránit dřevo před vlivem vlhkosti, která je spojena s počasím, díle před zšednutím způsobeným UV zářením a vodou. Nechrání ale proti houbám a hmyzu. Tyto látky mohou být použity jak na dřevo impregnované, tak neimpregnované.
· kombinovaná funkce, a to jak proti vlivům počasí , tak proti škůdcům dřeva. Jedná se o tzv. ochranná napouštěla na dřevo a ochranné lazury.
Složení jednotlivých prostředků určených k povrchovému ošetření dřeva se velmi liší. Prostředky sloužící proti povětrnosti a prostředky k zušlechtění neobsahují biocidy. Prostředky, které současně slouží jako prostředky na ochranu dřeva proti škůdcům, tedy ochranná napouštěla a ochranné lazury na dřevo, musí vždy obsahovat biocidy. Bohužel, v praxi nejsou prostředky proti povětrnosti a k zušlechťování dřeva dobře rozlišovány. Proto by si spotřebitel měl pečlivě přečíst návod na obalu. V případě, že lazura pro ochranu proti počasí má napsáno na obalu, že poskytuje spolehlivou ochranu proti modrání, musí obsahovat bioxid, jinak není poznámka o ochraně proti modrání pravdivá.

3.4. ochrana dřeva proti požáru
· chemická ochrana dřeva – retardéry hoření
Dřevo je materiál lehce až středně hořlavý. Retardéry hoření mají upravit jeho stupeň hořlavosti na těžce hořlavý.
Retardéry hoření jsou látky, které v přítomnosti kyslíku a při působení vnějšího sálavého nebo plamenného termického zdroje dokážou cíleně potlačit jeho vznícení nebo vzplanutí a hoření.
Názvy prostředků a výrobců:
CF – Hlubna Holubiva ch.v.d.
Plamor – Chemolak Smolenice a.s.
Pragokor Boronit – Pragochram Praha s.p.
Flamgard – Qualichem Mělník s.r.o.

Ochrana dřeva IV. – Boj s dřevokazným hmyzem


Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ochrana dřeva I.

Dřevo patří již tradičně k základním stavebním materiálům. Ačkoli se v dnešní době v některých oblastech dřevo úspěšně nahrazuje jinými materiály, současně se v jiných oblastech projevuje něco jako návrat k přírodnímu dřevu. Dřevo je obnovitelným přírodním materiálem a lidmi je vnímáno jako přírodní, estetický materiál, který svou texturou a barvou příjemně působí v interiéru.
Dřevěné materiály mají navíc široké využití a hodí se téměř do každého prostoru, je však třeba vybrat jejich optimální variantu a opatřit je vhodnými prostředky z hlediska ochrany.

Ochrana dřeva VI.

5.4.POSTUP MIKROVLNNÉHO OHŘEVU

Pokud je nutné dřevěný prvek nejen vysušit, ale i sterilizovat na základě zjevného poškození dřevokaznými houbami a hmyzem, mělo by předcházet ošetření prvku biocidním přípravkem.