Obyvatelia môžu pomôcť pri obnove sôch evanjelistov

Obyvatelia Spišskej Novej Vsi môžu pomôcť pri obnove poškodených sôch evanjelistov, ktoré v minulosti zdobili priečelie vstupnej brány na mestský cintorín. Akademický sochár Štefan Kovaľ v spolupráci so Správou cintorínov mesta Spišská Nová Ves vyzval Spišskonovovešťanov o zapožičanie dobových fotografií, zachytávajúcich sochy evanjelistov, aby mohol podľa fotografií zhotoviť kópie pamiatkovo chránených sôch. Originálne sochy evanjelistov sú značne poškodené a ich rekonštrukcia do pôvodnej podoby je podľa sochára značne komplikovaná.

Okrem sôch evanjelistov sa Štefan Kovaľ vo svojom ateliéri vo Vyšných Ružbachoch venuje aj obnove pamiatkovo chránenej sochy Immaculaty z roku 1724. Od decembra minulého roku sa sochárovi podarilo dotvoriť niektoré chýbajúce prvky a zároveň začal pracovať na jej vernej kópii. Originál Immaculaty mesto plánuje umiestniť na miesto, kde nebude podliehať vplyvom počasia. Na námestie sa dostane kópia Immaculaty. Mesto Spišská Nová Ves pripravuje na tento rok verejnú zbierku na obnovu Immaculaty, do ktorej sa budú môcť zapojiť všetci obyvatelia mesta.


Reštaurovanie pamiatkovo chránených objektov schválilo mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi vlani v novembri. Začiatkom decembra Mariánsky morový stĺp a sochu Immaculaty, datované do roku 1724, mesto demontovalo spred farského kostola v historickom centre mesta a previezlo ich do Vyšných Ružbách. Spolu s Immaculatou dalo mesto zrekonštruovať aj torzá štyroch sôch evanjelistov, ktoré v minulosti zdobili vstupné priečelie spišskonovoveského cintorína. Pre zlý technický stav boli evanjelisti v 70-tych rokoch minulého storočia z priečelia odstránení a sochy ukryté v areáli letohrádku Dardanely v Markušovciach. Na reštaurovanie Immaculaty a sôch evanjelistov mesto vyčlenilo vyše 160-tisíc eur.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Neskorostredoveká architektúra v centre Zvolena

Radoslav Ragač
V stredoveku označovali notára, strážcu mestských privilégií, “okom mesta”. S troškou nadsádzky môžeme podobnú analógiu použiť aj pre radnicu, ktorú považujeme za akési srdce stredovekého mesta. Zvolen patrí do nepočetnej skupiny slovenských miest (Trnava, Krupina, Zvolen, Starý Tekov, Banská Štiavnica), ktoré sa stali plnoprávnym a plnohodnotným mestským organizmom už pred tatárskym vpádom a postupne si začali budovať sídla svojich samosprávnych orgánov – radnice a iné dôležité budovy.

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.