Obnovenú expozíciu v múzeu otvoria na výročie SNP

Obrázok k článku (muzeum.sk)

Vyše roka bola vo Svidníku zatvorená centrálna expozícia Múzejného oddelenia Vojenského historického ústavu, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou a reinštaláciou. V pondelok 29. augusta 2011, v deň výročia Slovenského národného povstania, ju skúšobne otvoria pre verejnosť. Počet vystavovaných múzejných exponátov stúpol viac ako dvojnásobne. Expozícia je bohatšia o nové artefakty, vitríny, prešla kompletnou stavebnou úpravou a až do 3. októbra ju budú môcť návštevníci vidieť zdarma. Agentúre SITA to potvrdil kurátor vojenského múzea vo Svidníku Vladimír Hospodár. Otvorené budú mať denne od 9:00 do 17:00 okrem pondelkov. Pondelok 29. augusta, kedy expozíciu sprístupnia, bude výnimkou.

Hospodár uviedol, že iba minulý týždeň im v múzeu vymenili sklenenú vitrínu, cez ktorú je výhľad na historickú vojenskú techniku umiestnenú vo vonkajšom areáli múzea. Expozícia svoj dokumentačno-historický záber rozšírila o celé územie Slovenska, no ponechala si časový zámer na obdobie rokov 1914 – 1945. Novinkou je figurálne zobrazenie príslušníkov všetkých armád, ozbrojených zborov, ktoré sa viažu k obsahovému zameraniu expozície.

Skúšobná doba, počas ktorej bude expozícia sprístupnená verejnosti, podľa vyjadrenia kurátora poslúži na to, aby „vychytali všetky muchy po rekonštrukcii“. Potrebujú otestovať požiarne, bezpečnostné a ďalšie ochranné opatrenia. Nasvietenie, stavebné a priestorové zmeny. Oficiálne otvorenie zrekonštruovaného Muzejného oddelenia Vojenského historického ústavu je naplánované počas tradičných októbrových osláv Karpatsko-duklianskej operácie. Vojenské historické múzeum vo Svidníku bolo zatvorené od 19. apríla minulého roku. V krátkom čase by sa mal riešiť aj problém so zatekajúcou strechou budovy.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.