Obnovený chrám z roku 1300

Obrázok k článku

V Miklušovciach, v prešovskom protopresbyteráte, vladyka Ján Babjak, SJ posvätil v sobotu 29. októbra obnovený interiér a ikonostas Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky. Tento gréckokatolícky chrám je veľmi vzácnou národnou kultúrnou pamiatkou z roku 1300. Prešovského eparchu privítal starosta obce Imrich Gajdoš. V homílii vladyka Ján vychádzal z evanjelia, v ktorom Ježiš Kristus odovzdal učeníkom moc a poslal ich uzdravovať ľudí z ich neduhov. „Toto sa deje aj dnes v Cirkvi.“, povedal vladyka. „Úlohu apoštolov dnes plnia biskupi a kňazi, ktorí mocou Božej ruky oslobodzujú ľudí od nástrah zlého, hlavne vo sviatosti zmierenia. Apoštoli hlásali aj Božie slovo. To robíme stále aj my pri bohoslužbách. Z toho slova máme čerpať silu.“ Vladyka vyzval veriacich, aby ani v jednej rodine nechýbalo Božie slovo, lebo ono je pre nás svetlom. Ono je posilou pre naše deti, pre našu mládež. Nájdeme v ňom všetko pre naše šťastie, pre náš pokoj a pre náš večný život. „Neporiadok vo svete a chaos v našich životoch je z toho, že málo poznáme Božie slovo, že mu málo veríme“, pokračoval. „Pred nami je teda výber, pre čo sa rozhodneme. Výber života, alebo smrti, výber krásy a nádhery, alebo chaosu a neporiadku!“ Počas svätej liturgie spieval domáci mládežnícky zbor. Na konci slávnosti vladykovi poďakoval domáci duchovný otec Juraj Popovič. Vladyka odovzdal ďakovný list členovi farskej rady Milanovi Kolárovi za dlhoročnú obetavú prácu vo farnosti. Na svätej liturgii sa zúčastnilo niekoľko kňazov oboch obradov spolu s prešovským protopresbyterom Gabrielom Székelyom.

Zdroj: TKKBS.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články