Objavili masový hrob z doby železnej

Obrázok k článku

Britskí archeológovia objavili dôkazy masakry, ktorá sa mala odohrať počas bojov v železnej dobe v pevnosti nachádzajúcej sa v súčasnom grófstve Derbyshire. V masovom hrobe sa nachádzajú iba ženy a deti a ide o prvý takto oddelený hrob z tohto obdobia objavený vo Veľkej Británii. Deväť kostier objavili v zákope pevnosti vo Fin Cop v časti Peak District. Vedci veria, že v priekope “by mohli byť pochované možno stovky kostier”, z ktorých sa zatiaľ podarilo odkryť iba malú časť.

Stavba pevnosti umiestnenej na kopci podľa odhadov prebiehala v rokoch 440 až 390 pred naším letopočtom, ale ešte pred dokončením ju zničili. Jej kamenné steny sa rozpadli a sutiny z nich boli použité na vyplnenie priekopy s obvodom 400 metrov, v ktorej archeológovia objavili kostry.

Tento objav ponúka nevídaný pohľad na vedenie vojny v prehistorickej Británii, uviedol Clive Waddington z Archaeological Research Service, ktorý viedol výskum. “Medzi mnohými archeológmi vznikli takmer prijaté predpoklady, že pevnosti situované na kopcoch slúžili ako ukážka moci, prestíže a statusu a že boje v britskej dobe železnej boli z veľkej časti neviditeľné,” povedal vedec. “Pre ľudí pochovaných vo Fin Cop mala táto narýchlo postavená pevnosť evidentne slúžiť na obranné účely v reakcii na veľmi skutočnú hrozbu,” vysvetlil Waddington.

Medzi kostrami sú pozostatky žien, detí, dojčiat a jedného mladíka. Archeologický tím verí, že pravdepodobne ich zmasakrovali po dobytí pevnosti. Všetky kostry objavili v časti priekopy dlhej 10 metrov, ktorá bola zatiaľ ako jediná odkrytá. Priekopa s kolmými okrajmi mala pôvodne päť metrov do šírky a dva do hĺbky a vykopaná bola pozdĺž štyri metre vysokého obvodového múru. Vedci v nej našli aj zvieracie kosti, podľa ktorých zistili, že obyvatelia pevnosti chovali dobytok, ovce aj ošípané. Okrem toho sa tu nachádzali aj konské kosti, čo naznačuje, že ľudia z pevnosti mali vysoký spoločenský status.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.