V Peru objavili hrobku z čias pred Inkami

11. septembra 2008 – Archeológom sa podarilo v Peru objaviť pozostatky ženy a čeľusť jej nenarodeného dieťaťa v hrobke z čias pred Inkami.
Podľa odborníkov je obetovanie tehotnej ženy v kultúre Lambayeque nezvyčajnou praktikou. Okrem ženy a jej dieťaťa v hrobke objavili ďalšie tri ženské pozostatky a niekoľko kostier lám. Projekt archeológa Carlosa Westera La Torreho už odhalil dva hroby v oblasti posvätnej Chotuna Chornancap. “Ide o veľmi nezvyčajný jav, pravdepodobne išlo o veľmi dôležitú náboženskú udalosť,” uviedol peruánsky archeológ Walter Alva, ktorý sa na výskume nezúčastnil. Archeológovia budú aj naďalej pokračovať vo výkopových prácach, dúfajú, že sa im podarí objaviť hlavné pohrebisko. Chotuna Chornancap je posvätné miesto takzvanej kultúry Lambayeque, ktorá žila v severnej oblasti Peru v období od ôsmeho storočia nášho letopočtu až do roku 1350.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Význam archeomineralógie pri poznávaní kultúrneho dedičstva a jej úloha…

Ľudstvo si stále viac uvedomuje nenahraditeľné miesto kultúrneho dedičstva medzi najcennejšími hodnotami civilizácie. Jeho významnou súčasťou sú aj stavebné a výtvarné pamiatky, remeselné a umelecké artefakty. Poznanie ich pôvodu a predpokladov možnosti ich zachovania pre budúce generácie, predstavujú celý rad komplikovaných problémov. Pri riešení týchto otázok môžu nezastupiteľným spôsobom pomôcť aj petrológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a ďalšie vedné odbory.