Noc kostolov Nitra 2010

Po prvýkrát v Nitre otvorí svoje brány 11 chrámov, kostolov a kaplniek, aby ponúkli návštevníkom možnosť v nočnej atmosfére spoznať známe i neznáme miesta a stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi. Neopakovateľné chvíle v Roku kresťanskej kultúry pripravilo Mesto Nitra, jednotlivé farnosti a spoločenstvá, ktoré sa tešia na stretnutie s Vami a Vašimi blízkymi dňa 28. mája Roku Pána 2010.

 


…a pred hodinou osemnástou


rozozvučia sa všetky zvony v meste,


aby ohlásili, že sa veľkolepá


noc kostolov začína…


 


Katedrálny chrám – Bazilika sv. Emeráma


Nitriansky hrad


18.00 Ekumenická pobožnosť s koncertom Katedrálneho spevokolu EMERÁM


19.00, 20.00, 21.00 a 22.00 Prehliadka katedrály s výkladom


 


 


Piaristický kostol sv. Ladislava


Piaristická ul. 8


18.00 Svätá omša


18.45-19.30 Prednáška o histórii kostola s krátkou prehliadkou kostola a historickej knižnice


19.30-20.30 Organový koncert Vladimíra Kopca a Speváckeho zboru piaristického gymnázia


20.30-21.00 História a súčasnosť piaristov na Slovensku a vo svete v poslaní výchovy mládeže


21.00-21.30 Diskusia a rozhovory s kňazom


21.30-22.30 Modlitba chvál a vystúpenie Spevokolu pri Piaristickom kostole sv. Ladislava


22.30-23.00 Tichá modlitba a adorácia. Požehnanie.


 


 


Kostol Navštívenia Panny Márie


Farská ul.


18.00, 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00 Prehliadka krýpt


 


 


Kostol Nanebovzatia Panny Márie


Kalvárska 12


18.30 Modlitba svätého ruženca


19.00 Svätá omša


20.00 Premietanie prezentácie o kostole


21.00 Predstavenie kostola s diskusiou


21.00 Premietanie prezentácie o kostole


 


 


Kostol sv. Štefana Kráľa


Párovská ul.


19.00 Ticha modlitba v Chráme


20.00-21.00 Gréckokatolícka liturgická hudba


21.00 Priestor na rozhovor


do 23.00 Gréckokatolícka liturgická hudba
 


Evanjelický kostol Ducha Svätého


Ul. Fraňa Mojtu  


18.00 Uvítanie a diskusia „Kto sú evanjelici?“


19.00 Organový koncert Tomáša Berecza a čítanie z písma


20.00 Koncert chvál hudobnej skupiny SPASENÍ


21.00 Videoprezentácia zo života cirkevného zboru


22.00 Organový koncert Tomáša Berecza a čítanie z písma


 


 


Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi


Ul. Fraňa Mojtu


19.30 Protestantská hudba Johanna Sebastiana Bacha – organový koncert a vystúpenie spevokolu TE DEUM


LAUDAMUS


20.30 Dejiny reformovaného zboru v Nitre (v maďarčine)


21.00 Dejiny reformovaného zboru v Nitre (v slovenčine)


21.30 Prehliadka starých matrík a listín


 


 


Kostol sv. Martina


Chrenovská 25


18.00-22.00 Tiché prehliadky s hudobným podfarbením gregoriánskej hudby


 


 


Kostol sv. Gorazda


Klokočina


18.00 Modlitba posvätného ruženca


18.30 Svätá omša


19.30 Prehliadka kostola, neformálne stretnutie s kňazmi – rozhovory. Výstava fotografií, farskej kroniky.


21.00-22.30 Evanjelizačný program a koncert spoločenstva Jakub – Izrael na amfiteátri za kostolom na Klokočine


 


 


Kaplnka Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa


Dražovská cesta 4


20.00 Svätá omša


20.30-22.00 Liturgický večer s piesňami Taizé


 


 


Dražovský kostolík sv. Michala Archanjela


Dražovce


19.30 Večerný výstup ku kostolíku a jeho prehliadka (zraz pri soche sv. Anny na konci ulice Ambrova v Dražovciach, výstup sa uskutoční len pri priaznivom počasí)
 


VEĽKÁ HRA NOCI KOSTOLOV


Zapojte sa aj vy počas Noci kostolov do hry o zajímavé ceny!


Navštívte aspoň tri podujatia v troch rôznych kostoloch! Za každú návštevu získate na výherný kupón jednu pečiatku. Výherný kupón obdržíte pri vstupe do kostola od organizátorov Noci kostolov 28. mája 2010 od 18.00-20.00 h. Po zaplnení všetkých troch políčok pečiatkami na kupóne nezabudnite vyplniť vaše kontaktné údaje a kupón vhoďte do osudia pri východe z kostola.


 


Žrebovanie o zaujímavé ceny sa uskutoční dňa 15. júna 2010 o 18.00 h v nitrianskej Synagóge počas vernisáže „Mikuláš Schneider Trnavský. Umelec národa“.


 


 


  

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články