Nápis na skale súvisí s legendou

V obci Vysoká pri Banskej Štiavnici sa dlhé roky tradovala legenda o zázra?nej záchrane obyvate?ov pred Turkami. Znázor?uje ju aj freska v miestnom kostole a uprostred lesa sa nachádza lokalita Drie? so skalou, kde sa obyvatelia mali zachráni?. Do skaly je vyrytý nápis, ktorého pravos? mal potvrdi? archeologický prieskum.

Archeológ a riadite? Slovenského banského múzea Jozef Labuda nedávno písmo preskúmal a potvrdil, že nápis je autentický.

Výjav z kostolného obrazu a nápis na skale spolu súvisia. Nápis vznikol v roku 1700, teda nieko?ko rokov po samotnej udalosti. Bolo to zrejme v období, ke? sa za?ali ?akovné púte obyvate?ov na Drie?. Tie veriaci z Vysokej v minulom roku ako starú tradíciu obnovili.

“Pred prieskumom som vedel iba to?ko, že ne?itate?ný text by sa mal spája? s touto udalos?ou a ?iasto?ne som poznal starú legendu,” povedal nám Jozef Labuda.

V histórii sa však vyskytlo viacero falzifikátov skalných nápisov, a preto bolo treba overi? pravos? nápisu z Vysokej.

Jozef Labuda s kolegy?ami najprv ne?itate?ný nápis o?istil od machu a nánosov zeme a až potom mohol archeológ písmo preskúma?. “Zistili sme, že nápis sem niekto vysekal 8. mája 1700. Pod ním boli písmená IHS, ktoré predstavujú symboly sviatosti oltárnej a tiež iniciály M. F. Predpokladáme, že by mohlo ís? o miestneho k?aza, ktorý bol v uvedený de? na bohoslužbách na tomto mieste,” dodal Labuda.
Dátum pod?a neho plripomína skôr výro?ie udalosti, nie udalos? samotnú. V roku 1700 už totiž konflikty medzi tureckým a habsburským vojskom neexistovali.
Pod?a starého príbehu sa obyvatelia v strachu pred Turkami najprv zhromaždili v kostole a potom sa dali na útek smerom na Drie?. Tam ich Turci na ko?och dobehli a rozhodli, že mužov zabijú a ženy odvle?ú do otroctva. Obyvatelia si vtedy k?akli k modlitbe a pod?a legendy za?alo zo sviatosti oltárnej vychádza? silné svetlo, ktoré úplne oslepilo Turkov. Tí sa v strachu rozutekali.
“Ako sa udalos? naozaj stala, nevieme. Prostredníctvom archívov a starých matrík by sa však dali zisti? nielen aktéri, ale aj niektoré dejinné súvislosti,” dodáva Labuda.


Falzifikátov bolo v histórii ve?a
Zatia? ?o v prípade Vysokej sa autentickos? skalného nápisu potvrdila, história Slovenska pozná aj falzifikáty.
Zrejme najznámejším je runové písmo na skale Velestúr v Kremnických vrchoch. Hoci sa dodnes vedú spory o jeho pravos?, vä?šina odborníkov sa priklá?a k názoru, že išlo o ukážkový falzifikát. Nápis koncom 19. storo?ia objavil kremnický archivár Pavol Križko.
O nieko?ko desa?ro?í neskôr však ?alší kremnický archivár Michal Matunák vyslovil podozrenie, že išlo o podvrh. Križko si vraj dal vyhotovi? tento nápis do skaly sám, aby urobil históriu Kremnice staršou a priviedol na Velestúr turistov. To sa mu podarilo, Velestúr je ?asto navštevovaný dodnes a každý má záujem práve o runové písmo. To malo pochádza? z 2. storo?ia pred naším letopo?tom. Viacerí odborníci však vylu?ujú, že by sa písmo v tomto type skaly mohlo zachova? taký dlhý ?as. Mnohí sú napriek tomu dodnes presved?ení, že nápisy na Velestúre sú pravé.


zdroj: (eta), sme.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Jad Avšalom v Jeruzaleme

Monument Jad Avšalom v Jeruzaleme, uctievaný po celé stáročia ako židovské sväté miesto, je podľa vedcov kresťanským náhrobkom otca Jana Krstiteľa. Archeológ Joe Zias prečítal doteraz prakticky nerozlúštiteľný nápis na stĺpe.

Objavili najstarší zachovaný text v Jeruzaleme

Izraelskí archeológovia z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme objavili úlomok hlinenej dosky, ktorá obsahuje nápis pochádzajúci zo 14. storočia pred naším letopočtom. Ide o vôbec najstarší zachovaný nápis nájdený na území Jeruzalema. Doteraz najstarší nález obsahujúci text je až o 600 rokov mladší.

A. Okša reštaurátorom rímskeho nápisu na hradnej skale

TRENČÍN 17. augusta 2001 (SITA) – Autorizovaný reštaurátor Albín Okša podľa dnešného rozhodnutia bude realizovať v najbližších týždňoch odborné práce na záchranu rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale. “Reštaurátorská komora nám odporučila štyroch odborníkov, ktorých sme oslovili. Návrh A. Okšu teraz posúdia pamiatkari. Od budúceho týždňa sa už začnú prípravné práce. Reštaurovanie sa skončí ešte v tomto roku,“ povedala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová.

Odpovede

  1. Nápis na skale súvisí s legendou

    Preco sa potom konecne niekto nepokusi odborne datovat napisi na Velesture a ukoncit tento problem ? Pretoze ak to nie je podvrh, tak nehorazne zanedbavame najstarsi napis na nasom uzemi …

Comments are closed.