Rímsky nápis na hradnej skale z roku 179 nášho letopočtu

Starobylosť mesta Trenčín potvrdzuje rímsky nápis na hradnej skale z roku 179 nášho letopočtu . Od začiatku 20. storočia vplyvom podnebia a znečisteného ovzdušia sa v skale pomaly stráca. Od 60. rokov doteraz nápis reštaurovali trikrát. Pri súčasnom zásahu objavil reštaurátor Albín Okša tri ďalšie znaky. Pri predchádzajúcich ošetrovaniach nápisu si odborníci všímali najviditeľnejšie popísanú časť . Reštaurátor Albín Okša sa pri odstraňovaní nečistôt z najsevernejšej rímskej pamiatky zaujímal o širšiu plochu v nápisovom poli . Prvé odkryl písmeno A. “Našli sme V. to je dá sa povedať v horšom stave , v horšom stave sa zachovalo ., je tam jemný náznak v spodnej časti ďalšieho V.” Albín Okša, reštaurátor. Archeologička Trenčianskeho múzea Tamara Nešporová potvrdila, že nejde o falzifikát. Odborníci nepredpokladajú , žeby objav zásadne zmenil význam a datovanie nápisu . “Teraz sa rozbehne taká diskusia , nielen teda slovenských , českých , ale aj celoeurópskych , stredoeurópskych archeológov a historikov staroveku .” Tamara Nešporová , archeologička Trenčianskeho múzea. Iniciatíva na záchranu nápisu vyšla z trenčianskeho neformálneho združenia, ktoré zorganizovalo zbierku . Zatiaľ získali finančné prostriedky na prvú fázu v hodnote 400 000 slovenských korún. Na druhú by potrebovali ďalších 500 000. Tie by pokryli náklady na zabezpečenie pamiatky proti zatekajúcej vode a následnému zamŕzaniu na šesť mesiacov v roku , čo nápis poškodzuje najviac . Dokladom toho je definitívne vytratenie iných šiestich znakov. Patrícia Šepitková , Slovenská televízia.


  Zdroj: STV 23/11/2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

A. Okša reštaurátorom rímskeho nápisu na hradnej skale

TRENČÍN 17. augusta 2001 (SITA) – Autorizovaný reštaurátor Albín Okša podľa dnešného rozhodnutia bude realizovať v najbližších týždňoch odborné práce na záchranu rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale. “Reštaurátorská komora nám odporučila štyroch odborníkov, ktorých sme oslovili. Návrh A. Okšu teraz posúdia pamiatkari. Od budúceho týždňa sa už začnú prípravné práce. Reštaurovanie sa skončí ešte v tomto roku,“ povedala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová.

Rímsky nápis za pol milióna

TRENČÍN (SITA) – Koncom minulého týždňa sa za účasti renomovaných odborníkov uskutočnila obhliadka rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale. Bola súčasťou výberového konania na reštaurovanie tejto najstaršej vonkajšej pamiatky na našom území z roku 179 nášho letopočtu…

Prvý praktický krok na záchranu rímskeho nápisu

TRENČÍN 24. augusta (SITA) – Pod trenčianskou hradnou skalou dnes začalo vyrastať lešenie. Po dlhých prípravách a zhromažďovaní financií sa začali praktické kroky na záchranu slávneho rímskeho nápisu z roku 179 nášho letopočtu, na ktorom stáročia zanechali ničivé stopy. Odborné práce realizuje vybraný autorizovaný reštaurátor Albín Okša.
Ako povedal, už na prvý pohľad na nápise v skale vidieť hrubé napadnutie depozitmi uhlíka. “Začneme s prieskumom, ktorý bude trvať asi týždeň. Na sedem týždňov odhadujeme čistenie, pri ktorom môžeme využiť iba mechanický spôsob, jemne, pomaličky, po vrstvičkách, aby sme zachovali modeláciu nápisu. Aj pri konzervácii sa budeme usilovať minimalizovať použitie chemických preparátov. Dokončenie prác plánujeme na polovicu novembra, pri denných mrazoch sa úpravy na takomto objekte nedajú robiť,“ povedal A. Okša.

Výber reštaurátora rímskeho nápisu

TRENČÍN 5. augusta 2001 (SITA) – Koncom týždňa sa za účasti renomovaných odborníkov uskutočnila obhliadka rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale. Bola súčasťou výberového konania na reštaurovanie tejto najstaršej vonkajšej pamiatky na našom území z roku 179 nášho letopočtu. “Po obhliadke nám reštaurátori doručia svoje ponuky s návrhom odborných prác a cenou. V polovici augusta by sme mali poznať realizátora. Záujem prejavili naozaj tí najlepší reštaurátori. Potvrdili, že práce je možné dokončiť ešte v tomto roku,“ povedala investičná pracovníčka Trenčianskeho múzea Helena Šťastná.