Na katedrále v Prešove zrenovovali vežové hodiny

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove (wikipedia.org)

Na gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa v mesiacoch apríl až október 2011 uskutočnila renovácia vežových hodín. Cieľom rekonštrukcie bola výmena stroja poháňajúceho vežové hodiny a synchronizácia ručičiek na číselníkoch na štyri svetové strany. Bol tiež inštalovaný nový elektronický systém so štvrťhodinovým odbíjaním na dva zvony katedrálneho chrámu. Zároveň boli zreštaurované pôvodné hodinové ručičky na veži. Zariadenie bolo po rekonštrukcii uvedené do prevádzky dňa 25. októbra. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB.

Na mieste terajšej katedrály stála kaplnka už v 14. storočí. Začiatkom 15. storočia bola prebudovaná na špitálsky kostolík zasvätený Panne Márii. Koncom 15. storočia bol chrám rozšírený. V roku 1791 sa bývalý chrám minoritov stal farským gréckokatolíckym chrámom a v roku 1818 po zriadení Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva katedrálou. V roku 1865 bola jej veža zvýšená tak, ako ju poznáme aj dnes. Plechom bola veža pokrytá v roku 1891.

Katedrálu v roku 1995 navštívil bl. Ján Pavol II., nachádza sa v nej relikvia svätého Kristovho kríža, sú v nej k verejnej úcte vystavené relikvie blahoslavených gréckokatolíckych biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka a verná kópia Turínskeho plátna. V súčasnosti je to už arcibiskupská katedrála a je hojne navštevovaná pútnikmi a turistami.

TK KBS informoval Daniel Dzurovčin

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Výročie posvätenia katedrály sv. Emeráma

Veriaci v Nitrianskom biskupstve si v piatok 20. novembra pripomenuli sviatok Výročia posvätenia svojho katedrálneho chrámu. Zasvätený je svätému mučeníkovi Emerámovi a jeho história je spojená s prvým kresťanským chrámom v stredovýchodnej Európe, ktorý dal v roku 829 postaviť v Nitre knieža Pribina. Nitrianska katedrála je sídlom biskupstva, ktoré preukázateľne jestvovalo už v roku 880, teda ešte za života svätého Metoda. Katedrála – bazilika na Hrade v Nitre je zložená z troch kostolov.

Vzácny drevený chrám opäť v Bardejovských Kúpeľoch

V Bardejovských Kúpeľoch sa v sobotu 22. októbra konala posviacka zrekonštruovaného a nanovo postaveného dreveného gréckokatolíckeho Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorý pochádza z roku 1730 a pôvodne stál v Mikulášovej. V roku 1931 bol prenesený do skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch. Chrám bol pred dvomi rokmi úplne rozobratý a v tomto roku nanovo postavený po dôkladnej rekonštrukcii.

Do chrámu už nebude zatekať

SPIŠSKÁ KAPITULA – Do katedrálneho Chrámu sv. Martina v Spišskej Kapitule už roky zateká. Strechu opravujú už od roku 2004 a teraz sa končí rekonštrukcia jej severnej strany. Do leta treba položiť ešte niekoľko metrov nových šindľov.