Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici bude počas Veľkej noci otvorené čiastočne

Obrázok k článku

Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) bude počas veľkonočných sviatkov v piatok 14. apríla a v pondelok 17. apríla zatvorené. „Jeho expozície si návštevníci môžu pozrieť v sobotu a v nedeľu, teda 15. a 16. apríla v rámci bežných otváracích hodín, a to od 08:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00,“ informovala Martina Petránová, koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAPu.

 

Múzeum TANAPu, ktoré si tento rok pripomína 60 rokov od svojho vzniku, návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku, ročne sem príde okolo 30-tisíc návštevníkov. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú.

 

Múzeum TANAPu bolo založené 1. apríla 1957 ako jedna z organizačných zložiek vtedajšej Správy TANAPu, ktorá sa od roku 1995 transformovala na Štátne lesy TANAP-u. V samotnej expozícii je v súčasnosti vystavených viac ako 1 500 exponátov. Za šesť desaťročí svojej existencie múzeum zhromaždilo vo svojich depozitároch vyše šesťdesiattisíc zbierkových predmetov, či už botanických, zoologických, historických, etnografických alebo geologických a paleontologických. Spolu s archívnymi dokumentami, fotonegatívami a historickými knihami sa vo fondoch múzea nachádza približne 140-tisíc zbierkových a archívnych predmetov.

 

Náučno-vzdelávací profil múzea dopĺňajú ešte ďalšie tri objekty, a to vedecká a regionálna knižnica, informačné centrum a Expozícia tatranskej prírody, známa skôr ako botanická záhrada, ktorá je živou ukážkou tatranskej flóry v podmienkach imitujúcich reálnu tatranskú prírodu.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…