Múzeum hľadá pamiatky po stratených podnikoch

Gleona Liptovský Mikuláš, zdroj: Klub ochrany technických pamiatok

Liptovskomikulášske Múzeum Janka Kráľa hľadá pamiatky po stratených mikulášskych národných podnikoch. Múzeum vyhlasuje pátranie po čomkoľvek, čo súvisí so zaniknutými Kožiarskymi závodmi, Maytexom, Stredoslovenskými konzervárňami a liehovarmi, Linapom, Okresným podnikom priemyslu a služieb Liptov či Komunálnymi službami.
„Liptovský Mikuláš bol v druhej polovici 20. storočia sídlom viacerých priemyselných podnikov. Obdobie po roku 1989 prinieslo sprivatizovanie, transformovanie a neskôr aj likvidáciu niektorých podnikov. Po privatizácii sa väčšina veľkých závodov vytratila a akoby po nich nezostalo ani pamiatky. V našom múzeu sa zachovali len drobné čriepky dokumentujúce ich činnosť. Preto sa obraciame na Mikulášanov s prosbou. Možno práve oni nájdu vo svojich domácnostiach predmety súvisiace s mikulášskym priemyslom a tunajšími službami,“ povedala historička múzea Iveta Blažeková.
Múzeum vyhlasuje pátranie po výrobkoch, ale aj propagačných materiáloch, reklamách, plagátoch, firemných kalendárikoch, fotografiách, novinových článkoch, firemných odznakoch, diplomoch či osobných spomienkach z obdobia rokov 1950 až 1989. Múzeum Janka Kráľa môžu Liptovskomikulášania kontaktovať telefonicky i mailom.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.

Odpovede

  1. Ked som si precital tuto
    Ked som si precital tuto vyzvu tak ma napadlo, ze by si MUZEA mohli zorganizovat taku akciu, ze “Dobre rano muzeum”. Skoro polstorocia sa odbornici snazia viest muzea k zbieraniu nielen predmetov z gotiky ale aj sucasnosti a tu je vysledok. Hanba nad hanbu, aj ked liptakom treba uznat, ze sa zobudili. Aj ked v hodine dvanastej. Vyzva je to sice pekna ale bude treba pripravit aj eury lebo dnes ani kura… najma ked gazda ma zaujem.

  2. KOLESÁR, M.: ZLATÁ KNIHA
    KOLESÁR, M.: ZLATÁ KNIHA SLOVENSKA Jubilejný sborník, Miloš Kolesár, Bratislava 1929

Comments are closed.