Múzeum zachraňuje svadobné šaty liptovskej zemianky

Ilustračný obrázok

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši chce komplexným zreštaurovaním zachrániť svadobné šaty liptovskej zemianky. Približne 150-ročné šaty patria medzi najvzácnejšie predmety múzejnej zbierky historického textilu, pričom reprezentujú krátke obdobie turnýrovej módy z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 19. storočia. Na špecializovaný a finančne náročný reštaurátorský zásah získalo múzeum peniaze cez dotačný program ministerstva kultúry. „Projekt bol úspešný a tak boli šaty prevezené do špecializovanej reštaurátorskej dielne v Bratislave. Ich zreštaurovanie a zhotovenie špeciálnych výstavných pomôcok ako figurína či turnýra vzácnu múzejnú zbierku zhodnotí a pomôže nám ju uchovať aj pre ďalšie generácie. V neposlednom rade umožní aj jej výstavnú prezentáciu. Po zreštaurovaní sa tak šaty môžu stať východiskovým predmetom výstavy o liptovských zemianskych rodoch,“ uviedol hovorca Liptovského Mikuláša Peter Lehotský.

Šaty získalo múzeum v roku 1982 kúpou pravdepodobne od jedného z potomkov či príbuzných zemianskeho rodu Kiszelyovcov z Beňadikovej v okrese Liptovský Mikuláš. Príslušníci tohto rodu zastávali v priebehu 18. až 20. storočia rôzne významné funkcie v štátnej správe. Podľa múzejnej dokumentácie sú šaty datované do roku 1871. Ich hodnotu spolu s presným datovaním a priradením k pôvodnému majiteľovi zvyšuje i to, že sa zachovali kompletné.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Všedné veci z minulosti

9. augusta 2008 – Čriepky z bežného života Trenčanov na prelome 19. a 20. storočia vystavujú v Župnom dome na Mierovom námestí. Ojedinelá výstava podľa slov kurátora Vlastimila Hábla má hlavne potešiť na duši.