Milan Thomka-MITROVSKÝ – maliar a spisovateľ

(1.7.1875 Martin – 30.10.1943 Martin)
Maliar, spisovateľ

Výtvarné vzdelanie získal v Prahe, Mníchove a v Taliansku. V r. 1914 – 1943 pôsobil v Martine, kde sa utvoril klub spisovateľov a literátov “felibrov”.Vytvoril množstvo portrétov spisovateľov a dejateľov, figurálnych kompozícii, zátišia i kópie svetových maliarov. Za novelu Pani Helene získal r. 1930 štátnu cenu. V r. 1923 – 1928 vychádzali jeho Listy bratislavským felibrom.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

České osobnosti v Martine v 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia.

Zdenko Ďuriška, Slovenská národná knižnica, Martin
Z prednesených príspevkov vyplýva, že výraznejší prílev Čechov na
Slovensko nastal až po vzniku spoločného štátu v roku 1918. Ale české
osobnosti prichádzali na Slovensko už aj predtým, niekde ich bolo viac,
inde menej. Medzi mestá, v ktorých pôsobil väčší počet českých
osobností patril aj Martin, ktorý v druhej polovici 19. storočia zaujal
miesto centra slovenského národného života.

Spišskí maliari 19. a prvej polovice 20. storočia

Margaréta Horváthová
Spiš je najbohatším regiónom na umelecké pamiatky minulosti na Slovensku. Na pomerne malom geografickom území sa nachádza neobvykle veľké množstvo pamiatok stredovekého, gotického a neskorogotického pôvodu. Príčiny tohto javu pútali už dávno pozornosť historikov kultúry a umenia.

Českí maliari a Slovensko do vzniku ČSR

Margaréta Horváthová, Múzeum Karpatských Nemcov, Bratislava
Téma českého výtvarného umenia a jeho predstaviteľov vo vzťahu k Slovensku by pokryla priestor jednej monotematickej konferencie. Môj príspevok v žiadnom prípade nemôže saturovať šírku tejto problematiky, takže môže byť pochopený ako návod na uskutočnenie budúcej odbornej diskusie.

Sochár Jozef Damko

Margaréta Horváthová a Ondrej Pöss

Koniec 19. a  prvé desaťročia 20. storočia sú v  dejinách Slovenska príznačné početnými osobnosťami kultúry a umenia, ktorých talent sa rozvinul mimo Slovenska. Ich tvorba zvyčajne neobohacuje naše múzeá, galérie ani verejné priestranstvá…