Mestskú zvonicu sprístupnia poslednýkrát pred rekonštrukciou

Obrázok k článku od zora.

Svetový deň cestovného ruchu v Brezne oslávia výstavou tradičného odevu na Horehroní, putovaním po meste v sprievode rytiera, ale aj poslednou verejnou návštevou mestskej zvonice pred jej rekonštrukciou. Podujatia Svetového dňa cestovného ruchu v Brezne sa začínajú dnes, v piatok 27. septembra, o 15:00 v Horehronskom múzeu, v jednej z najkrajších stavieb v meste – v radnici.

 

V múzeu pripravili pre návštevníkov prehliadku výstavy s lektorom, po ktorej sa v rytierskom sprievode presunú na unikátne breznianske obdĺžnikové námestie. „Dominantou a symbolom mesta je mestská veža, po brezniansky “zvonica”. Vedenie mesta plánuje jej rekonštrukciu, a preto sme sa v rámci Svetového dňa cestovného ruchu rozhodli otvoriť jej brány pre verejnosť poslednýkrát pred začiatkom prác,“ priblížila Petra Ridzoňová Hlásniková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie.

 

V meštianskom dome č.13 sa o 17:00 predstavia Horehronskí čipkári, uvedú inscenované obrazovo-hudobné pásmo o jednom zo spôsobov obživy spojeným s putovaním po Európe. „Počas celého dňa bude vstup do expozícií múzea zadarmo,“ dodáva Ivica Krištofová z Horehronského múzea.

 

Organizátori podujatia pripravili tiež limitovanú edíciu reprodukcií historických pohľadníc, ktoré si záujemcovia môžu kúpiť priamo na mieste a neskôr v Turisticko-informačnej kancelárii v Brezne. „Našou snahou je prilákať do Brezna čo najviac turistov. Aj v našom meste im máme čo ponúknuť, zaujímavé kultúrne pamiatky, na ktoré sme my, Brezňania, hrdí,“ uzavrel primátor mesta Tomáš Abel.

 

27. september za Svetový deň cestovného ruchu ustanovilo Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu v Španielsku na svojom III. zasadnutí v roku 1979. Horehronské múzeum v Brezne pripravuje k tomuto dňu podujatia už niekoľko rokov. Tentokrát spojilo sily s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horehronie a pridalo sa aj mesto.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Neskorostredoveká architektúra v centre Zvolena

Radoslav Ragač
V stredoveku označovali notára, strážcu mestských privilégií, “okom mesta”. S troškou nadsádzky môžeme podobnú analógiu použiť aj pre radnicu, ktorú považujeme za akési srdce stredovekého mesta. Zvolen patrí do nepočetnej skupiny slovenských miest (Trnava, Krupina, Zvolen, Starý Tekov, Banská Štiavnica), ktoré sa stali plnoprávnym a plnohodnotným mestským organizmom už pred tatárskym vpádom a postupne si začali budovať sídla svojich samosprávnych orgánov – radnice a iné dôležité budovy.

Odpovede