Mestské opevnenia – pozvánka na seminár

Obrázok k článku

Obnova s.r.o. v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vás pozýva  na odborný seminár Mestské opevnenia vo štvrtok, 26. marca 2015, 10:00 – 15:00, na medzinárodnomveľtrhu Coneco – Racioenergia 2015, Viedenská cesta, Bratislava – Petržalka, hala A0 – prízemie). Zároveň vás pozývame na prezentáciu noviniek v oblasti obnovy pamiatok do nášho stánku Pavilón B2, plocha 503 v termíne 25. – 29. 3. 2015. 

 

Volné vstupenky: V prípade záujmu o voľnú vstupenku nás kontaktujte na mlynarikova@obnova.eu

 

Program:
10:00 – 11:10 Úvod a predstavenie
Mgr. Michal HRČKA – konzervátor Obnova s.r.o.

11:10 – 11:30 Problematika obnovy stredovekých mestských opevnení
Ing. arch. Alexandra ŠKRINÁROVÁ – doktorand FA STU

11:30 – 12:00 Prezentácia torz opevnení – aplikácia na mestskom opevnení v Modre
doc. Ing. arch. Jana GREGOROVÁ, PhD. – G+G projekt, obnova pamiatok s.r.o.
Ing. arch. Silvia PETRÁŠOVÁ, PhD. – G+G projekt, obnova pamiatok s.r.o.

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 13:20 Mestské opevnenie v Sabinove – pamiatkové výskumy
Mgr. Michal ŠIMKOVIC
Ing. Peter GLOS – KPÚ Prešov
Ing. Martin BONA

13:20 – 13:40 Mestské opevnenie v Sabinove – projekcia
Ing. arch. Peter NIŽŇANSKÝ – Obnova s.r.o., A4+1)

13:40 – 14:00 Mestské opevnenie v Sabinove – technológia
Mgr. Michal HRČKA – konzervátor Obnova s.r.o.

14:00 – 14:10 Prestávka

14:10 – 14:30 Komárňanský pevnostný systém – výsledky výskumu
doc. Oto MAKÝŠ, PhD. – SvF STU

14:30 – 14:50 Činnosť inšpektorov Pro Monumenta na príklade hradieb v Banskej Bystrici
Ing. arch. Pavol IŽVOLT, PhD. – Pro Monumenta / PÚ SR

14:50 – 15:00 Ukončenie seminára

 

– Program Obnova.eu (pdf – 121kb) – Program partnera MKSR (pdf – 35,2kb) –

 

Obrázok k článku

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články