bašta

(tal. bastia), súčasť hradieb, murovaný obranný prvok vystupujúci z hradbového múru do jeho predpolia , neprevyšujúci alebo o málo prevyšujúci hradbový múr. Umožňuje obranu kurtiny.…

parkánový múr

druh obranného múru predsunutého do predpolia hradbového múru, ďalší paralelný okruh hradieb; od hradbového múru bol výrazne nižší a chránil priestor parkánu. Mohli ho dopĺňať…

cimburie

1. zubovité ukončenie parapetu hradbového múru, bašty alebo hradbovej veže, s ktorým tvorí jeden celok; tvoria ho merlony a krenely. Známe od staroveku (Egypt, Mezopotámia).…

hradbová veža

(turňa), súčasť hradieb, murovaný obranný viacpodlažný prvok ľubovolného pôdorysu, ktorého výška je mnohonásobne väčšia ako rozmery základne. Prevyšuje hradbový múr, z ktorého spravidla vystupuje do…

hradby

mohutný, murovaný, voľne stojaci ohradný a obranný architektonický systém spravidla úplne obomkýnajúci opevnený objekt, ktorým môže byť hrad, mesto alebo je vedený pozdĺž štátnej hranice.…

parapetná konzola

1. oporný výstupok z hradbového múru, veže alebo bašty slúžiaci ako podpera predsadeného parapetu alebo cimburia. Hrad Blarney, Írsko, 1446   2. druh konzoly situovanej…

kurtina

1. (fr. courtine), úsek hradieb medzi dvoma obrannými prvkami vystupujúcimi z hradbového múru (veža, bašta) alebo val spájajúci dva susedné bastióny.   2. záves obklopujúci…

merlon

(lat. mergae – vidly), prvok cimburia prevyšujúci parapet, ktorý slúžil na zlepšenie ochrany obrancov hradieb. Používal sa tisíce rokov (asýrske mestá, Egypt) no pomenovanie dostal…

hradbová ochodza

vyvýšená, krytá alebo otvorená časť hradbového múru a hradbových veží a bášt, ktorá umožňuje aktívnu obranu hradieb a potrebný pohyb obrancov

talus

(glacis) zošikmené rozšírenie päty opevnenia; je charakteristickým znakom niektorých neskorostredovekých, najmä križiackych hradov. Význam spočíval v tom, že sťažoval podkopanie a prelomenie opevnenia, obliehacie zariadenia…

krenel

(fr. crenel), priestor medzi dvoma merlonmi; od 13. storočia sa krenely vybavovali drevenými sklápacími dvierkami (fr. mantlets), ktorými bolo možné krenel uzavrieť a poskytnúť tak…

hradbový múr

mohutný, murovaný ohradný a obranný múr, hlavná súčasť stredovekej hradby; stena múru smerom do predpolia sa nazýva líce, v spodnej časti býva zošikmená päta hradbového…

parkán

fortifikačný prvok hradbového opevnenia, pôvodne ochodza na vonkajšej strane hradieb, neskoršie priestor pred hradobným múrom z prednej strany ohradený násypom, palisádou, neskoršie menším múrom. V…