Sanácia

je slovo latinského pôvodu (lat. sanus = zdravý). Pod týmto pojmom rozumieme isté ozdravenie konštrukcií. Z technického hľadiska ide najmä o zásahy, ktoré odstraňujú technické…