Kultúra | November 2003 | Liptovský Mikuláš

GALÉRIA P. M. BOHÚŇA
OTVORENÉ: utorok – nedeľa : 10.00 – 17.00
STARÉ UMENIE – od gotiky po barok
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch Galérie P. M. Bohúňa na Tranovského ul. 3 v Lipt. Mikuláši
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. – 20. STOROČIA
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch Galérie P. M. Bohúňa na Tranovského ul. 3 v Lipt. Mikuláši

MAREK A MILAN ORMANDÍK
(25. 09. – 30. 11. 2003)
– výstava maliara (syna) z Bratislavy a sochára (otca) z Kremnice
– nachádza sa v priestoroch veľkej siene Galérie Petra Michala Bohúňa

EVA HNATOVÁ
(18. 09. – 16. 11. 2003)
– výstava obrazov a monotypií autorky pochádzajúcej z Liptovského Mikuláša
– nachádza sa v priestoroch malej siene Galérie Petra Michala Bohúňa

R. BIARINEC, J. KUDLIČKA – DIALÓGY
(20. 11. – 01. 02. 2004)
– spoločné prezentovanie prác dvoch umelcov, maliara Jána Kudličku a sochára Rasťa Biarinca, rezonuje na báze vzájomného dialógu. Svoj vnútorný dialóg má aj tvorba jednotlivých autorov. Ján Kudlička ho rozvinul v dvoch témach – v téme krajiny a v téme piety . Zatiaľ čo Kudlička nahliada na spracované témy z akéhosi abstraktného vzdušného medzipriestoru, Rasťo Biarinec stojí nohami pevne na zemi. V aktuálnych prácach dominuje kameň, podstatná je štruktúra v naturálnej, často zvetranej forme, niekde opracovaná a zvýraznená leštením, umožňujúcim prienik do mikroštruktúry materiálu. Nachádza sa v priestoroch malej siene Galérie Petra Michala Bohúňa
– vernisáž 20. 11. o 16.00 hod.

CENTRUM KOLOMANA SOKOLA
OTVORENÉ: utorok – nedeľa 10.00 – 17.00

PRAŽSKÉ OBDOBIE KOLOMANA SOKOLA
(11. 09. – 15. 11. 2003)
– kresba a grafika z majetku Akadémie výtvarných umení Praha
– kurátor K. Maliňák, Námestie osloboditeľov 28

ONDREJ RUDAVSKÝ
(27. 11. – 08. 02. 2004)
– výstava grafiky, plastiky a filmov výtvarníka (1966), filmového experimentátora
-animátora, ktorý striedavo žije a pôsobí v Bratislave a v USA. Za svoje filmy získal
niekoľko ocenení vrátane MTV Awards v kategórii najlepšie video nováčika a nominácie na Grammy, vernisáž 27. 11. o 16.00 hod.
– kurátor PhDr. Zuzana Gažíková, Námestie osloboditeľov 28

SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY JASKYNIARSTVA
OTVORENÉ: pondelok – piatok : 08.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
sobota – nedeľa: 10.00 – 17.00

CHRÁNENÁ PRÍRODA
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch múzea na Školskej ul. 4 v Lipt. Mikuláši

MINERÁLY – VÝSKYT, VYUŽITIE, OCHRANA
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch múzea na Školskej ul. 4 v Lipt. Mikuláši

KRAS A JASKYNE SLOVENSKA
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch múzea na ul. 1. mája 38 v Lipt. Mikuláši

EKOFOTOGRAFIA
(01. 10. – 27. 11. 2003)
– výstava fotografií s medzinárodnou účasťou zameraných na prírodu
– výstava sa nachádza v priestoroch múzea na ul. 1. mája 38

JASKYNE A ARCHEOLÓGIA
(02. 10. – 03. 11. 2003)
– výstava zo zbierok múzea, výstava je umiestnená v múzeu na Školskej ul. 4.

SKRYTÁ KRÁSA KVETOV, SEMIEN A PLODOV
(19. 11. – 31. 12. 2003)
– výstava fotografií pohlavného procesu rastlín zhotovených pomocou svetelného a elektrónového transmisného a rastrovacieho mikroskopu vznikla pri príležitosti životného jubilea RNDr. Oľgy Erdelskej, DrSc., pracovníčky Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Možno ju považovať za malý výber z celoživotného vedeckého diela autorky a jej spolupracovníkov. Výstavné snímky vznikali postupne pri riešení viacerých vedeckých úloh. Tieto procesy, ktoré sú prezentované na tejto výstave sú predmetom aj vedeckých filmov natočených v spolupráci s Ústavom pre vedecký film v nemeckom Gottingene. Premietanie videokaziet o nich je aj súčasťou výstavy.
– výstava je umiestnená v múzeu na Školskej ul. 4.

MÚZEUM JANKA KRÁĽA
OTVORENÉ: utorok – piatok : 09.00 – 16.00, sobota: 10.00 – 17.00, nedeľa: zatvorené

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch Múzea J. Kráľa na Námestí osloboditeľov č. 31 v L. Mikuláši

MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ
(stála expozícia)
– fragmenty z trpkého vypočúvania Jura Jánošíka
– nachádza sa v priestoroch Múzea J. Kráľa na Námestí osloboditeľov č. 31

RÁZUSOVCI
(17. 10. – január 2004)
– výstava pri príležitosti 115. výročia narodenia Martina Rázusa

TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA
(stála expozícia)
OTVORENÉ: utorok – piatok 8.00 – 14.00, inak na požiadanie
nachádza sa v priestoroch starej ev. fary na ul. Tranovského v L. Mikuláši

RÁZUSOVIE DOM
(stála expozícia)
OTVORENÉ: utorok – piatok 8.00 – 15.00, inak na požiadanie
nachádza sa v priestoroch rodného domu na Vrbickej ul. v L. Mikuláši

LIPTOVSKÉ MÚZEUM – ČIERNY OROL
OTVORENÉ: utorok – piatok: 9.00 – 17.00, sobota – nedeľa: 11.00 – 17.00
múzeum sa nachádza na ul. 1. mája 28/196

MILAN VRBENSKÝ
(03. 10. – 09. 11. 2003)
– autorská výstava výtvarných prác Milana Vrbenského

POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE
(stála expozícia)

LIPTOVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
FRAGMENTKY – NICOLAUS III.
(15. 10. – 30. 11. 2003)
– pre filmárov netradičná fotograficko – výtvarná výstava členov združenia neprofesionálneho filmu Amafilm Nicolaus
– Posádkový klub – Lipt. Mikuláš

Zdroj: TIK LM

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

R. BIARINEC, J. KUDLIČKA – DIALÓGY

(20. 11. – 01. 02. 2004)
Spoločné prezentovanie prác dvoch umelcov, maliara Jána Kudličku a sochára Rasťa Biarinca, rezonuje na báze vzájomného dialógu. Svoj vnútorný dialóg má aj tvorba jednotlivých autorov. Ján Kudlička ho rozvinul v dvoch témach – v téme krajiny a v téme piety . Zatiaľ čo Kudlička nahliada na spracované témy z akéhosi abstraktného vzdušného medzipriestoru…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.