Kultúra | November 2003 | Liptovský Mikuláš

GALÉRIA P. M. BOHÚŇA
OTVORENÉ: utorok – nedeľa : 10.00 – 17.00
STARÉ UMENIE – od gotiky po barok
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch Galérie P. M. Bohúňa na Tranovského ul. 3 v Lipt. Mikuláši
SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19. – 20. STOROČIA
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch Galérie P. M. Bohúňa na Tranovského ul. 3 v Lipt. Mikuláši

MAREK A MILAN ORMANDÍK
(25. 09. – 30. 11. 2003)
– výstava maliara (syna) z Bratislavy a sochára (otca) z Kremnice
– nachádza sa v priestoroch veľkej siene Galérie Petra Michala Bohúňa

EVA HNATOVÁ
(18. 09. – 16. 11. 2003)
– výstava obrazov a monotypií autorky pochádzajúcej z Liptovského Mikuláša
– nachádza sa v priestoroch malej siene Galérie Petra Michala Bohúňa

R. BIARINEC, J. KUDLIČKA – DIALÓGY
(20. 11. – 01. 02. 2004)
– spoločné prezentovanie prác dvoch umelcov, maliara Jána Kudličku a sochára Rasťa Biarinca, rezonuje na báze vzájomného dialógu. Svoj vnútorný dialóg má aj tvorba jednotlivých autorov. Ján Kudlička ho rozvinul v dvoch témach – v téme krajiny a v téme piety . Zatiaľ čo Kudlička nahliada na spracované témy z akéhosi abstraktného vzdušného medzipriestoru, Rasťo Biarinec stojí nohami pevne na zemi. V aktuálnych prácach dominuje kameň, podstatná je štruktúra v naturálnej, často zvetranej forme, niekde opracovaná a zvýraznená leštením, umožňujúcim prienik do mikroštruktúry materiálu. Nachádza sa v priestoroch malej siene Galérie Petra Michala Bohúňa
– vernisáž 20. 11. o 16.00 hod.

CENTRUM KOLOMANA SOKOLA
OTVORENÉ: utorok – nedeľa 10.00 – 17.00

PRAŽSKÉ OBDOBIE KOLOMANA SOKOLA
(11. 09. – 15. 11. 2003)
– kresba a grafika z majetku Akadémie výtvarných umení Praha
– kurátor K. Maliňák, Námestie osloboditeľov 28

ONDREJ RUDAVSKÝ
(27. 11. – 08. 02. 2004)
– výstava grafiky, plastiky a filmov výtvarníka (1966), filmového experimentátora
-animátora, ktorý striedavo žije a pôsobí v Bratislave a v USA. Za svoje filmy získal
niekoľko ocenení vrátane MTV Awards v kategórii najlepšie video nováčika a nominácie na Grammy, vernisáž 27. 11. o 16.00 hod.
– kurátor PhDr. Zuzana Gažíková, Námestie osloboditeľov 28

SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY JASKYNIARSTVA
OTVORENÉ: pondelok – piatok : 08.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
sobota – nedeľa: 10.00 – 17.00

CHRÁNENÁ PRÍRODA
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch múzea na Školskej ul. 4 v Lipt. Mikuláši

MINERÁLY – VÝSKYT, VYUŽITIE, OCHRANA
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch múzea na Školskej ul. 4 v Lipt. Mikuláši

KRAS A JASKYNE SLOVENSKA
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch múzea na ul. 1. mája 38 v Lipt. Mikuláši

EKOFOTOGRAFIA
(01. 10. – 27. 11. 2003)
– výstava fotografií s medzinárodnou účasťou zameraných na prírodu
– výstava sa nachádza v priestoroch múzea na ul. 1. mája 38

JASKYNE A ARCHEOLÓGIA
(02. 10. – 03. 11. 2003)
– výstava zo zbierok múzea, výstava je umiestnená v múzeu na Školskej ul. 4.

SKRYTÁ KRÁSA KVETOV, SEMIEN A PLODOV
(19. 11. – 31. 12. 2003)
– výstava fotografií pohlavného procesu rastlín zhotovených pomocou svetelného a elektrónového transmisného a rastrovacieho mikroskopu vznikla pri príležitosti životného jubilea RNDr. Oľgy Erdelskej, DrSc., pracovníčky Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Možno ju považovať za malý výber z celoživotného vedeckého diela autorky a jej spolupracovníkov. Výstavné snímky vznikali postupne pri riešení viacerých vedeckých úloh. Tieto procesy, ktoré sú prezentované na tejto výstave sú predmetom aj vedeckých filmov natočených v spolupráci s Ústavom pre vedecký film v nemeckom Gottingene. Premietanie videokaziet o nich je aj súčasťou výstavy.
– výstava je umiestnená v múzeu na Školskej ul. 4.

MÚZEUM JANKA KRÁĽA
OTVORENÉ: utorok – piatok : 09.00 – 16.00, sobota: 10.00 – 17.00, nedeľa: zatvorené

KAPITOLY Z HISTÓRIE MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
(stála expozícia)
– nachádza sa v priestoroch Múzea J. Kráľa na Námestí osloboditeľov č. 31 v L. Mikuláši

MIKULÁŠSKA MUČIAREŇ
(stála expozícia)
– fragmenty z trpkého vypočúvania Jura Jánošíka
– nachádza sa v priestoroch Múzea J. Kráľa na Námestí osloboditeľov č. 31

RÁZUSOVCI
(17. 10. – január 2004)
– výstava pri príležitosti 115. výročia narodenia Martina Rázusa

TATRÍN A ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA
(stála expozícia)
OTVORENÉ: utorok – piatok 8.00 – 14.00, inak na požiadanie
nachádza sa v priestoroch starej ev. fary na ul. Tranovského v L. Mikuláši

RÁZUSOVIE DOM
(stála expozícia)
OTVORENÉ: utorok – piatok 8.00 – 15.00, inak na požiadanie
nachádza sa v priestoroch rodného domu na Vrbickej ul. v L. Mikuláši

LIPTOVSKÉ MÚZEUM – ČIERNY OROL
OTVORENÉ: utorok – piatok: 9.00 – 17.00, sobota – nedeľa: 11.00 – 17.00
múzeum sa nachádza na ul. 1. mája 28/196

MILAN VRBENSKÝ
(03. 10. – 09. 11. 2003)
– autorská výstava výtvarných prác Milana Vrbenského

POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO V LIPTOVE
(stála expozícia)

LIPTOVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
FRAGMENTKY – NICOLAUS III.
(15. 10. – 30. 11. 2003)
– pre filmárov netradičná fotograficko – výtvarná výstava členov združenia neprofesionálneho filmu Amafilm Nicolaus
– Posádkový klub – Lipt. Mikuláš

Zdroj: TIK LM

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

R. BIARINEC, J. KUDLIČKA – DIALÓGY

(20. 11. – 01. 02. 2004)
Spoločné prezentovanie prác dvoch umelcov, maliara Jána Kudličku a sochára Rasťa Biarinca, rezonuje na báze vzájomného dialógu. Svoj vnútorný dialóg má aj tvorba jednotlivých autorov. Ján Kudlička ho rozvinul v dvoch témach – v téme krajiny a v téme piety . Zatiaľ čo Kudlička nahliada na spracované témy z akéhosi abstraktného vzdušného medzipriestoru…

Zbierky múzea pre každého

Výstava, ktorej vernisáž sa uskutoční 18. mája o 13.00 hod. predstavuje prierez zbierkovým fondom Slovenského banského múzea. Exponátov je možné sa dotýkať, pretože výstava je určená predovšetkým zrakovo postihnutým spoluobčanom.

Iná krajina

(04. 12. – 15. 02. 2004)
Hľadanie metafory v slovenskom a čekom fotografickom výtvarnom prejave Rudo
Prekop, Viktor Kopasz, Miro Švolík, Ján Pohribný, Pavel Baňka, Andrej Barla, Jozef Čeasla…