G A L É R I A P. M. BOHÚŇA-23. novembra 2002

Okrem stálych expozícii (STARÉ UMENIE – OD GOTIKY PO BAROK, SLOVENSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE 19.-20. STOROČIA) si môžete pozrieť aj výstavy…* IMRO WEINER -KRÁĽ: SÚBORNÉ DIELO
(10.10.2002 – 12.01.2003 : veľká sieň galérie)

* IVAN MOJÍK: NEOBZERAJ SA A VÝSKAJ
(17.10.2002 – 24.11.2002 : vestibul galérie)

*PETER ŽUPNÍK: MALÉ VEĽKÉ VECI
– výstava k mesiacu fotografie, v spolupráci s Domom fotografie TG Poprad (14.11.2002 – 12.01.2003 : malá sieň galérie)

G A L É R I A P. M. BOHÚŇA
– otvorené: utorok – nedeľa: od 10.00 hod. do 17.00 hod.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Iná krajina

(04. 12. – 15. 02. 2004)
Hľadanie metafory v slovenskom a čekom fotografickom výtvarnom prejave Rudo
Prekop, Viktor Kopasz, Miro Švolík, Ján Pohribný, Pavel Baňka, Andrej Barla, Jozef Čeasla…

Liptov: júl 2003

12. 7. – 3. 8. 2003
VÝBER Z DIELNÍ LETNÁ FOTOŠKOLA DOMU FOTOGRAFIE POPRAD 2002
sprievodná výstava nadregionálneho Festivalu fotografie L. Mikuláš – Poprad

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 2003 – TM Levice

Zbieram – zbieraš – zbierame. 3.12.2002 – 28.2.2003 :: DK
Krása v kove. 3.12.2002 – 28.2.2003 :: KB
Výber z tvorby – Akad. maliar Vladimír Balko. 15.1. – 16.3. 2003 :: GJN
Imaginácie – Emília Jakubisová rod. Čučková. 19.3. – 25.5.2003 :: GJN…

R. BIARINEC, J. KUDLIČKA – DIALÓGY

(20. 11. – 01. 02. 2004)
Spoločné prezentovanie prác dvoch umelcov, maliara Jána Kudličku a sochára Rasťa Biarinca, rezonuje na báze vzájomného dialógu. Svoj vnútorný dialóg má aj tvorba jednotlivých autorov. Ján Kudlička ho rozvinul v dvoch témach – v téme krajiny a v téme piety . Zatiaľ čo Kudlička nahliada na spracované témy z akéhosi abstraktného vzdušného medzipriestoru…