Kežmarok: Hladomorňa má po viac ako 200 rokoch strechu

10. júna 2008 – Do hradnej hladomorne na Kežmarskom hrade už nebude zatekať. Kežmarské múzeum v týchto dňoch dokončuje zastrešenie a rekonštrukciu hladomorne, ktorá bola bez strechy viac ako 200 rokov od požiaru hradu v 18. storočí. Zastrešená hladomorňa s vyhliadkovou terasou nebude jedinou tohtoročnou novinkou na Kežmarskom hrade. Múzeu sa podarilo zrekonštruovať aj severozápadný trakt hradu, kde vzniknú nové expozičné priestory. “Od utorka 17. júna tu sprístupníme úplne novú expozíciu historických vozidiel,” priblížila novinky pred letnou turistickou sezónou na Kežmarskom hrade riaditeľka Múzea Kežmarok Erika Cintulová. Automobily a motocykle požičali do múzea členovia popradského Veteran car klubu. V novej expozícii bude priestor aj pre starú hasičskú techniku, ktorá je majetkom múzea. Expozícia historických vozidiel bude otvorená celoročne.

Rekonštrukcia hradu si vyžiadala 15,3 mil. Sk. Časť prostriedkov získalo múzeum od Prešovského samosprávneho kraja a časť z úveru Európskej investičnej banky. Múzeum Kežmarok hneď po ukončení tejto etapy rekonštrukcie hradu pripravuje projekty na ďalšie opravy hradu a zatraktívnenie celého komplexu.

V rámci slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce pripravuje múzeum komplexnú úpravu nádvoria hradu, “keďže toto nádvorie doposiaľ nebolo využívané v cestovnom ruchu tak, ako by sme si predstavovali,” uviedla E. Cintulová. Na nádvorí hradu by malo pribudnúť kryté javisko a remeselnícke stánky. Rekonštrukcia čaká na chodníky, zakonzervujú sa pozostatky základov budov, ktoré sa už nezachovali. Pribudnúť by mala drobná architektúra. Úprava nádvoria si vyžiada približne 10 mil. Sk. “Dúfame, že Kežmarský hrad sa podarí aj takýmto spôsobom zatraktívniť, pretože sem plánujeme pozývať divadelné a hudobné súbory,” dodala E. Cintulová. Pracovníci múzea čakajú len na spustenie výzvy na predkladanie projektov. Práce by sa mali začať na budúci rok.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.