Keltský meč z Drne

Titulny obrazok blogu uzivatela: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

V zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote je evidovaných 97 495 zbierkových predmetov, z toho 21 270 archeologických predmetov. Nanešťastie, priestory múzea nedovoľujú sprístupniť verejnosti tento obšírny zbierkový fond a preto odborní pracovníci prostredníctvom Predmetu mesiaca vystavia po dobu trvania jedného mesiaca vybraný predmet z depozitu.  Počas marca bude v expozičných priestoroch múzea vystavený archeologický nález – Keltský meč v pošve, ktorý je zaujímavý svojim osobitým výtvarným prejavom.  
V roku 1962, pri ťažbe piesku v obci Drňa (okres Rimavská Sobota), v polohe Birinyi part bolo porušené keltské pohrebisko so žiarovým pochovávaním. Pri ťažbe piesku bol okrem iných nálezov objavený aj nález keltského železného meča vložený do železnej pošvy. Železná pošva meča je bohato zdobená tepanou a rytou výzdobou, ktorú tvoria geometrické, rastlinné, ako aj zoomorfné motívy (vtáčie motívy).
Kelti  na území Gemera – Malohontu v období 3. – 2. storočia pred Kristom vytvorili pomerne významnú enklávu. Pohrebisko v Drni sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie keltské pohrebiská v Karpatskej kotline, na ktorom boli žiarovým spôsobom pochovaní aj vrcholní predstavitelia keltskej moci.   
Kelti boli v staroveku známi svojou divosťou, húževnatosťou a bojovnosťou. Podľa antických autorov ženy bojovali rovnako statočne ako muži. Typická zbroj keltských bojovníkov pozostávala z meča, kopije a štítu.
V priebehu 3. a 2. storočia pred Kristom sa u Keltov vytvoril osobitý výtvarný prejav, ktorý sa uplatňoval predovšetkým na pošvách mečov, čím sa v Karpatskej kotline vytvorila tzv. „skupina krásnych uhorských mečov“. Tieto meče sú charakteristické predovšetkým rytou, tepanou a plastickou výzdobou, ktorú tvoria zvieracie motívy predstavujúce rôzne druhy bájnych zvierat, ako sú napr. draky. Takéto meče sa stali symbolom spoločenského postavenia, vlastnili ich len vodcovské osobnosti keltského sveta. Keltské meče dosahovali dĺžku zhruba 80 centimetrov, nosili sa v pošve zavesené na koženom alebo bronzovom opasku. 
Meč s pošvou z Drne je  jedným z najlepšie zachovaných predstaviteľov tejto skupiny mečov  a je chronologicky zaradený do 2. storočia pred Kristom.

 Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články