Dopravný podnik v Bratislave cez víkend vypraví historické vozidlá a posilní dopravu

Dopravný podnik Bratislava (DPB) počas najbližšieho víkendu 26. – 27. júna vypraví historické vozidlá a posilní mestskú hromadnú dopravu (MHD). V tlačovej správe o tom informuje hovorca DPB Martin Chlebovec. Centrom programu a východzou zastávkou bude vynovené Americké námestie. „Oba dni si dopravní nadšenci budú môcť opäť vychutnať zážitkovú jazdu po mestskom okruhu sprevádzanú výkladom sprievodcu. Pri tejto príležitosti vypravíme historické električky, autobusy aj trolejbusy,” uviedol hovorca. Dopravný podnik odporúča počas víkendu nechať auto doma a využiť posilnené linky MHD.

V sobotu bude pripravený celodenný program, rozhovory so zamestnancami DPB, ktorí porozprávajú o svojich profesiách. Pre deti sú pripravené súťaže a darčeky. „Program doplní galéria fotografií zo života DPB. Záujemcovia o prácu v dopravnom podniku môžu priamo v stane DPB využiť prítomnosť zamestnancov personálneho oddelenia,” podotkol Chlebovec. Počas oboch dní budú všetky informačné panely zobrazovať informácie o premávke historických vozidiel. Historické električky budú premávať každých 15 minút po okružnej trase: Americké nám. – Špitálska – Nám. SNP – Kapucínska – tunel – Most SNP – Jesenského – Špitálska – Vazovova – Americké nám.

„Odvezieme vás historickou drevenou súpravou DPMB #38, za ktorú pripojíme vlečný vozeň SGP #135, a kĺbovou električkou Tatra K2 #317. V sobotu sa k nim naviac pridá aj historická električka BMEŽ #18 z roku 1937, ktorá sa objaví v prevádzke po náročnej štvorročnej oprave,” uviedol hovorca dopravného podniku. Historické trolejbusy Škoda Sanos, Škoda 9 Tr a Škoda 14 Tr budú premávať po trase linky 207 – Červený most – Patrónka – Hrad – Palisády – Hodžovo nám. – Americké nám. – Záhradnícka – Zimný Štadión. Historické autobusy TAMBUS, Škoda 706 RTO a Karosa SM11 budú premávať každých 20 minút na linke 29 po trase Malá scéna – Šafárikovo nám. – Most SNP – Riviéra – Hrad Devín.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede