Banská Štiavnica: Sprístupnenie vyhliadky z veže Starého zámku

V sobotu 20. mája sa v priestoroch Slovenského banského múzea uskutoční po prvýkrát podujatie s názvom Noc múzeí.Počas večera v čase od 19.00 do 24.00 budú Galéria Jozefa Kollára, Mineralogická expozícia a Starý zámok otvorené pre verejnosť za symbolické vstupné. Pre deti s rodičmi bude pripravený zaujímavý program – putovanie za strateným prsteňom Barbory Rosslovej, plné vedomostných a zábavných úloh.

Pre starších otvorí Slovenské banské múzeum po prvýkrát zrekonštruovanú tzv. Zvonovú vežu s nádherným pohľadom na historické jadro mesta. Využite možnosť a príďte si pozrieť expozície múzea aj vo večerných hodinách a oslávte tak spolu s nami Medzinárodný deň múzeí. Určite neoľutujete!

Zdroj: Rasto Marko / SBM

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Marginální role muzea v současné české společnosti

Spojení „muzeum a změna“ v názvu konference AMG připravené v roce 2003 otevírá různé možnosti, vždy však vybízí k porovnání stavu v průběhu času. Srovnáme-li česká muzea současnosti a koncem 80. let minulého století, snad nejviditelnější pozitivní změnou je pokračující vnitřní strukturování muzejního světa.