Dobrovoľníci, ocenení Národnou cenou ICOMOS Slovensko za dlhoročné aktivity, pokračujú v záchrane ruín Katarínky aj tento rok

Obrázok k článku od zora.

 V piatok 20. apríla si dobrovoľníci z občianskeho združenia Katarínka odniesli z Bratislavského hradu dve nominácie a jednu z dvoch hlavných cien ICOMOS Slovensko –  Dedičstvo pre budúcnosť za rok 2017. Národný komitét ICOMOS Slovensko udelil Národnú cenu v kategórii Výnimočná aktivita vedúca k posilňovaniu informovanosti o hodnotách pamiatkového fondu a posilneniu vnímavosti verejnosti k týmto hodnotám stovkám dobrovoľníkov projektu Katarínka.

 

V rámci slávnostného udeľovania cien ICOMOS na Bratislavskom hrade si piati zástupcovia dobrovoľníkov z Katarínky prevzali okrem hlavnej ceny aj nomináciu v kategórii Obnova pamiatky tradičnými stavebnými technológiami za ich projekt Rekonštrukcie veže kostola. Cena a nominácia sú ohodnotením ich dlhoročnej práce na záchrane vzácnej pamiatky – Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach a Naháči.

Obrázok k článku od zora.

Každý rok sa stovky dobrovoľníkov prenesú do histórie a bez mobilov, internetu a elektriny budú už 24. sezónu pracovať na konzervácií a záchrane Katarínky. Rekonštrukcia veže, ktorá bola tiež nominovaná na ocenenie, umožnila sprístupniť ju v roku 2017 návštevníkom ako rozhľadňu, pričom sa verne podarilo zrekonštruovať podlažia a schodiská pomocou tradičných postupov z ručne kresaných trámov.

 

Projekt Katarína pokračuje aj tento rok letnými dvojtýždňovými dobrovoľníckymi tábormi. Záujemcovia starší ako 17 rokov sa ešte stále môžu prihlasovať na webovej stránke združenia – www.katarinka.sk. Pre návštevníkov je počas jarných víkendov sprístupnená ocenená rekonštruovaná veža, kedy v nej dobrovoľnícki sprievodcovia umožnia výstup v sobotu (11- 17 hod.) a v nedeľu (11 – 15 hod). Počas letnej sezóny bude veža sprístupnená denne od deviatej do piatej popoludní.

 

                                                                  
Zrúcanina kostola a kláštora sv. Kataríny sa nachádza v CHKO Malé Karpaty, medzi obcami Dechtice a Naháč. Tento rok vstupuje projekt do 24. sezóny, počas ktorej sa dobrovoľníci budú opäť aktívne venovať záchrane historickej pamiatky. Letné tábory na Katarínke organizuje Občianske združenie Katarínka v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Od založenia projektu sa na dobrovoľníckych dvojtýždňových táboroch zúčastnilo takmer 1700 dobrovoľníkov. V tejto sezóne bude pokračovať archeologický výskum, obnova krypty či konzervácia ruín v objekte kláštora. Zároveň budú prebiehať prípravy na oslavu 400. výročia založenia kláštora. Zakladacia listina kláštora bola vydaná grófom Krištofom Erdödim v Chtelnickom kaštieli dňa 21. decembra roku 1618.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články