Deň múzeí: Slovenské národné múzeum

Archeologické múzeum
Tvorivé dielne na tému: Pravek očami detí – deti sa oboznámia s archeologickými pamiatkami i európskeho významu, ktorými sa budú inšpirovať a pretavia ich podľa svojej fantázie do hliny. Súčasťou akcie bude aj audiovizuálny program Po stopách pravekého človeka. Najlepšie práce budú vystavené na výstave Pravek očami detí II – 21.5.2005
Tvorivé dielne prebiehajú:
3.5.2005 o 13,00 hod.
4.5.2005 o 9,15 hod.
11.5.2005 o 9,15 hod.
17.5.2005 o 13,00 hod.
18.5.2005 o 9,15 hod.
Vstupné: zdarma

1. burza odbornej archeologickej literatúry – určená je pre študentov archeológie a histórie, pedagógov, ako aj iných odborníkov pracujúcich s vednými odbormi ako je archeológia, história či umenoveda.
Dátum konania: 21.5.2005 od 10,00 do 16,00 hod.
Vstupné: zdarma

Experimentálna archeológia jedna z kreatívnych foriem tvorivých dielní pre deti a dospelých Urob si nádobu ako v praveku – modelovanie nádob z hliny voľnou rukou s dekorom kultúr neolitu a eneolitu, tkanie textílií na drevenom ráme
Dátum konania: 21.5.2005 od 16,00 do 21,00 hod.
Vstupné: zdarma

Otvorenie výstavy Pravek očami detí II. – vystavené detské práce, ktoré vznikli na Tvorivých dielňach po inšpirácii pravekým umením počas školského roka 2004-2005
Dátum konania: 21.5.2005 o 15,00 hod.
Vstupné: zdarma

Pre verejnosť budú sprístupnené výstavy: Dva zaniknuté kostoly vo Svodíne, Počiatky mečov na Slovensku, Nové archeologické nálezy v SNM-AM, Lapidárium s odborným výkladom
Dátum: 21.5.2005 od 10,00 do 22,00 hod.
Vstupné: dospelí 50,-Sk, vojaci,deti,dôchodcovia 30,-Sk
Vstupenky platia aj do SNG, MM,GMB a do ďalších múzeí SNM

Historické múzeum
Historické múzeum sa zapája do projektu Noc múzeí a galérií, ktoré sa koná v Bratislave 21.5.2005 a bude jednotné vstupné 50,-Sk. Ďalej múzeum pripravuje aj tematické sprievodné podujatie pre návštevníkov rôzneho veku pod názvom Povesti a báje o Bratislavskom hrade.

Múzeum židovskej kultúry
Múzeum poskytne 18. mája 2005 návštevníkom do svojich stálych expozícií v Bratislave a Prešove voľný vstup.

Múzeum Betliar
18. mája 2005 bude bezplatný vstup do všetkých stálych expozícií múzea 20. mája 2005 o 13,00 hod. otvorenie výstavy Bezbolestne u zubára vo výstavných priestoroch múzea 14,00 hod. slávnostné odhalenie pamätnej tabule na počesť dr. A.Güntherovej-Mayerovej

Múzeum Bojnice

Španielske umenie 16. a 18. storočia v slovenských múzeách – výstava. V zbierkach SNM, ale aj iných múzeí sa nachádzajú významné ukážky prác barokových maliarov španielskej proveniencie. Výstava v Bojnickom zámku bude reprezentatívnou ukážkou najvzácnejších malieb, ktorými sa obklopovali príslušníci vyšších spoločenských vrstiev na území Slovenska, vznikajúce priamo na zákazku u putujúcich umelcov zo Španielska, resp. takých, ktoré si dobová šľachta priviezla zo svojich ciest po Európe. Súčasťou výstavy budú aj trojrozmerné exponáty.
Dátum konania: 20.5. – otvorenie výstavy a potrvá do 30.8.2005
Vstup: zdarma

Spišské múzeum Levoča
Karol Plicka – básnik obrazu – výstava fotografií, fotodokumentačného materiálu spojená s premietaním filmov autora Karola Plicku, výstava potrvá do 21. júna 2005
Vstupné: na výstavu 18. mája zdarma, v ostatných expozíciách platí klasické vstupné

Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry Svidník
13.5. a 16.5. – Múzeá v prírode na Slovensku – význam a poslanie (beseda)
16.5. – 18.5. – sprístunenie výstavy dopravných prostriedkov v národopisnej expozície v prírode – skanzen
17.5.- 18.5. – vopred ohláseným skupinám záujemcov sprístupníme zbierkové predmety uložené v depozitároch oddelenia etnografie – skanzen
16.5.-17.5. – bezplatný odborno-poradenský servis pre širokú verejnosť zabezpečovaný odbornými pracovníkmi múzea k problematike ochrany a starostlivosti o kultúrne pamiatky – skanzen
17.5. – Veľkonočné kraslice – tradícia a súčasnosť – kultúrno-historická expozícia (beseda)
18.5. – Deň otvorených dverí v GDM s bezplatným vstupom
18.5. – účasť na Festivale slovenských múzeí v Pribyline

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Deň múzeí: Trnava, Žilina

Západoslovenské múzeum Trnava, Noc v múzeu – Svetlo v tmách – v rámci toho sú pripravené podujatia a prehliadka expozícií a výstav a to: 20,00 – vernisáž výstavy Petrolejové lampy a výstavy Naiva z Kovačice, 21,00 – 21,30 Performance pre fotografov: Svetlá v oknách múzea, 22,00 Večer poézie v spolupráci s Literárnym klubom Trnava, 24,00 Polnočný koncert a počas večera bude možné vypiť si kávu alebo čaj v štylizovanej kaviarničke na II. poschodí múzea, Dátum konania: 14. máj 2005 od 19,30 do 01,00 hod. Vstupné: zdarma

Deň múzeí: Banská Bystrica

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, Osvald Zahradník – divadelný a rozhlasový dramatik – spoločenské stretnutie v rámci cyklu Osobnosti, Miesto konania: spoločenská sála ŠVK, Dátum konania: 2.máj 2005 o 16,00 hod. Vstupné: zdarma

Deň múzeí: Šarišské múzeum Bardejov

Deň remesiel – akcia zameraná na ukážky prác remeselníkov, výroba keramiky, točenie píšťaliek, šindliarstvo atď., o 14,00 hod. – vystúpenie folklórneho súboru Topľan. Miesto konania: skanzen Bardejovské kúpele. Dátum konania: 15. mája 2005, Vstupné: 40,- Sk, zľavnené 20,-Sk a 10,-Sk