CONECO tento rok s témou Pamiatky

Obrázok k článku

V dňoch 9. až 13. apríla sa uskutoční už 34. ročník najväčšieho stavebného veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA. Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanom odbornom programe, ktorý je pre tento rok obohatený o nové témy:

–         Architektúra a projektovanie

–         Udržateľnosť v stavebníctve a úspora energie

–         Racioenergia – život s energiou

–         Nové predpisy a legislatíva

–         Pamiatky

Kompletný program s novinkami veľtrhu nájdete na www.coneco.sk a priebezne aj na www.obnova.sk. Na veľtrhu bude prezentovaný aj portál Obnova.sk, podrobnosti do konca týždňa.

Súčasťou veltrhu a jeho časti je odborný program:

UTOROK, 9. 4. 2013 (HALA B2, PROGRAMOVÉ CENTRUM)

10.00 – 14.00 PAMIATKOVÝ ÚRAD SR
– Ochrana, obnova a využitie pamiatok na Slovensku
– Ochrana pamiatkového fondu a právne predpisy na Slovensku, Ing. arch. L. Kubeková
– Obnovy národných kultúrnych pamiatok v Bratislavskom kraji, PhDr. P. Jurkovič
– Obnovy národných kultúrnych pamiatok v Trnavskom kraji, Ing. M. Kazimír
– Obnovy národných kultúrnych pamiatok v Trenčianskom kraji, Ing. Dvončová, Mgr. Ružôňová
– Obnovy národných kultúrnych pamiatok v Nitrianskom kraji, Ing. A. Valeková
– Obnovy národných kultúrnych pamiatok v Žilinskom kraji, Ing. M. Dudáš
– Obnovy národných kultúrnych pamiatok v Banskobystrickom kraji, Ing. arch. Z. Klasová
– Obnovy národných kultúrnych pamiatok v Prešovskom kraji, Ing. E. Semanová
– Zatepľovanie historických budov, Ing. arch. R. Mokriš
– Projekt Pamiatkového úradu SR – Digitálny pamiatkový fond, RNDr. Ľ. Škoviera

14.30 – 16.30 OBNOVA.eu – Technólogie obnovy pamiatok
 

17.00 – 17.30 KOMORA REŠTAURÁTOROV
Nálezy v katedrále sv. Emeráma v Nitre (2008-2012), Doc. Vladimír Plekanec, akad. mal.

UTOROK, 9. 4. 2013 (HALA B2, PÓDIUM)
12.00 – 15.00 SLOVENSKÝ ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ INŠTITÚT
– Archeologický výskum v Sýrii – na lokalite Tell
Fecheriye. Odkrývanie tellov – dávnych miest v bájnej Mezpotámií. Realizácia
archeologického výskumu, spôsoby reštaurovania a prezentácia niekoľko tisíc rokov starých
pamiatok

– Projekt Uaxactún v Guatemale
Odkrývanie dávnych mayských miest. Reštaurovanie kamenných palácov, mohutných
reliéfov, domov, pyramíd a rozsiahlych schodísk Hľadania zvyškov monumentálnych
mayských architektúr v stredoamerickej džungli.
– Archeologický výskum na hrade
Prezentácia archeologických výskumov pri obnove pamiatok na hradoch Oravský hrad a
Beckovský hrad

STREDA, 10. 4. 2013 HALA B2, PÓDIUM
10.00 – 17.00 HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR SR
Hasičský deň – prednášky na tému protipožiarnej ochrany pamiatkových objektov

STREDA, 10. 4. 2013 HALA B2, PROGRAMOVÉ CENTRUM

10.00 – 11.00 Generálny investor Bratislavy
• Prezentácia • „Oblasť komplexnej starostlivosti o pomníky, pamätníky, pamätné tabule“ •
„Oblasť komplexnej starostlivosti o fontány“ • „Oblasť komplexnej starostlivosti o pamiatkové
objekty“

13.00 – 15.00 FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA
• Prezentácia „Význam pamiatok v živote miesta a regiónov Slovenska“ • odborná prednášky

15.30 – 16.00 KOMORA REŠTAURÁTOROV
Obnova drevených prvkov v kaplnke a sakristii hradu Ľupča uhlíkovými a oceľovými
výstužami: Akad. mal. Jozef Dorica

16.30 – 17.00 KOMORA REŠTAURÁTOROV
Reštaurovanie interiéru Dómu sv. Alžbety v Košiciach – Nástenná maľba Andora Duditsa:
Apoteóza Františka II. Rákocziho. Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rest.ŠTVRTOK, 11. 4. 2013
 

STREDA, 10. 4. 2013 PÓDIUM HALA B2

11.30 – 12.15 QUICK MIX k.s.

• Prednáška na tému Trassové malty – Od řimanú po dnešek. Využití trasových malt při
rekonstrukci památkově chráněných objektú.

13.00 – 16.00 ArTUR – ARCHITEKTÚRA PRE TRVALO UDRŽATELNÝ
ROZVOJ
• Seminár o obnove tradičných vidieckych domov

STREDA, 10. 4. 2013 HALA B2, PROGRAMOVÉ CENTRUM

10.00 – 11.00 Generálny investor Bratislavy

• Prezentácia • „Oblasť komplexnej starostlivosti o pomníky, pamätníky, pamätné tabule“ •
„Oblasť komplexnej starostlivosti o fontány“ • „Oblasť komplexnej starostlivosti o pamiatkové
objekty“

13.00 – 14.00 CECH KACHLIAROV, KRBÁROV A PECIAROV SR
• Prednáška o histórií pecí a krbov

14.30 – 15.00 KOMORA REŠTAURÁTOROV
Reštaurátorský výskum Rotundy sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici. Akad. mal. Jozef Dorica

PIATOK, 12. 4. 2013 HALA B2, PÓDIUM

11.30 – 12.15 QUICK MIX k.s.

• Prednáška na tému Trassové malty – Od řimanú po dnešek. Využití trasových malt při
rekonstrukci památkově chráněných objektú.

13.00 – 14.00 TONDACH SLOVENSKO
Prednáška na tému revitalizácia cisársko-kráľovského žrebčína KopčanyHALA B2, PROGRAMOVÉ CENTRUM

10.00 – 13.00 MINISTERSTVO KULTÚRY SR
• Projekt „Oprava hradov s pomocou nezamestnaných“ (projekt spoločný s ÚPSVaR)
• Projekt „Pro Monumenta“ (projekt pripravovaný s Pamiatkovým úradom Nórska)
• Súťaž „Pamiatka roka“ • Financovanie pamiatok (dodatočný systém MK SR, štruk. fondy)
• Oprava hradov dobrovoľníckymi organizáciami

14.00 – 15.00 Generálny investor Bratislavy
• Prezentácia • „Oblasť komplexnej starostlivosti o pomníky, pamätníky, pamätné tabule“ •
„Oblasť komplexnej starostlivosti o fontány“ • „Oblasť komplexnej starostlivosti o
pamiatkové objekty“

SOBOTA, 13. 4. 2013

10.00 – 11.00 Zachráňme hrady
• 10. rokov Zachráňme hrady – obnova zrúcanín dobrovoľníkmi • Úspechy z ruín – pamiatky
a ich využitie v cestovnom ruchu • Katarínka – príbeh zrúcaniny kláštora • Lednický hrad –
príklad spolupráce súkromného a verejného sektora

10.30 – 11.00 KOMORA REŠTAURÁTOROV
Reštaurovanie reliéfov neskorogotickej kazateľnice z farského Kostola Povýšenia Svätého
kríža v Kežmarku, Akad.soch. Tomáš Lupták–Mgr.art. Juraj Puškár

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1. Vážení obnováci, pozývame vás

    Vážení obnováci, pozývame vás na veľtrh CONECO. Kto by mal záujem o voľný vstup napíšte mi súkromnú správu. Pošlem vám info ako a kde si ho môžete vyzdvihnúť. Obnovu prezentujeme až do soboty. Tešíme sa na vás!

Comments are closed.