Starožitnícky certifikát získate v Ceskej republike

„Starožitník platí za slobodu v plánovaní a rozhodovaní zodpovednosťou, neustálymtlakom zo strany úradov, obavou, aby nekúpil niečo ukradnuté, a permanentnou potrebouučiť sa,“ povedala v rozhovore pre týždenník Reflex viceprezidentka Asociáciestarožitníkov v ČR Simona Šustková.

Starožitnosti sa dnes prirodzene pohybujú po celej Európe. Zberatelia-starožitnícisa obvykle špecializujú na úzko vymedzenú oblasť. Napriek tomu, že aj slovenskístarožitníci preferujú istý druh starožitností - napríklad šperky, nábytok,miniatúry, drahé kamene, textil, bábiky, hodiny a podobne - nemajú zatiaľ možnosťtakto sa uživiť. Situácia je podobná aj v Čechách. Zásadný rozdiel je však v tom,že kým u našich susedov už niekoľko rokov existuje Asociácia starožitníkov, ktorápre nich stanovuje legislatívny systém a etické zásady, u nás obchodujú starožitnícina vlastnú päsť, vlastné riziko a napokon aj na riziko zákazníkov. Vzhľadom na prísnejšízákon nie je obchodovanie so starožitnosťami v ČR voľnou, ale viazanou živnosťou. VSR môže v oblasti starožitníctva podnikať podľa živnostenského zákona ktokoľvek.

Rudolfínská akademie v Prahe, fungujúca pri Asociácii starožitníkov, užniekoľko rokov organizuje dvojročný externý kurz starožitníctva, ktorý sa končízáverečnou prácou a skúškami. Nadobudnutý certifikát umožňuje otvoriť si a prevádzkovaťstarožitnosti kdekoľvek v Európskej únii, žiaľ, okrem Slovenska. Slováci, ktorískončia Rudolfínsku akadémiu, majú možnosť podnikať v rámci štátov EÚ, vktorých je diplom platný a uznávaný a s ktorými má asociácia partnerské vzťahy(t.j. je členom vyššej zastrešujúcej európskej profesijnej organizácie). NaSlovensku starožitníci diplom nepotrebujú, pretože tu neexistuje žiadna profesijnáasociácia, ktorá by daný diplom uznávala. Naopak v Českej republike sa sprísnilo udeľovanieživnosti na starožitníctvo, a ak starožitník nemá skončenú vysokú školu akunsthistorický odbor, tak asociácia vyžaduje minimálne takýto diplom.

Kurz starožitníctva prebieha každú prvú sobotu v mesiaci v podobe prednášok odôsmej ráno do pol tretej poobede. Prvý rok sa študujú všeobecné dejiny umenia,druhý rok už špecializované témy - porcelán, koberce, nábytok, zbrane, šperky, cínovépredmety a podobne. Každý rok sa končí skúškou. Na konci druhého roku štúdiamusí študent spracovať „diplomovku“ na tému starožitnosti a obhájiť ju. Zároveňmusí absolvovať aj záverečnú komisionálnu skúšku. Okrem toho v ČR existuje ajstredná škola s maturitou zameraná na starožitnosti, teda na výchovu budúcichpredavačov v starožitnostiach.

Rudolfínsku akadémiu úspešne ukončili už aj niekoľkí študenti zo Slovenska.Ročný poplatok na štúdium je 8000 Kč. Podľa slov jedného z absolventov školyErnesta Húsku vychádzajú spolu s cestovným a občasným ubytovaním ročné výdavkyzhruba na 20 000 Kč. „Nie je to málo, ale oplatí sa,“ konštatuje E. Húska. (ea)Publikované na: www.sme.sk dňa 1. 8. 2001


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Publicistika Štítky: 2001_235, šperky

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.