Možnos? pre lídrov - získajte Eisenhower Fellowship

Ak ste lídrom v niektorej oblasti dôležitej pre rozvoj Slovenska, môžete sa zú?astni? prestížneho štipendijného programu Eisenhower Fellowship v USA.

Eisenhower Fellowship je prestížny medzinárodný štipendijný program ude?ovaný každoro?ne 25 perspektívnym osobnostiam z krajín celého sveta. Získanie štipendia umožní uchádza?ovi alebo uchádza?ke absolvova? 8 týžd?ový program v USA, ktorého podobu si viac menej sama /sám ur?uje. Po ukon?ení štipendia sa musí vráti? spä? do svojej domovskej krajiny, pri?om sa o?akáva, že získané poznatky uplatní v oblasti svojho profesionálneho pôsobenia. Pre rok 2008 je program otvorený okrem viacerých ?alších krajín z celého sveta aj pre jednu osobu zo Slovenska.

Obnova.sk Fotografia


Uchádza?i a uchádza?ky o Eisenhower Fellowship (vo veku približne 35?42 rokov) majú ma? výrazný potenciál by? lídrom ?i líderkou v niektorej z oblastí dôležitých pre rozvoj Slovenska.


Bližšie informácie o programe a výberovom procese sú dostupné na www.ef-slovakia.oad.sk. Zber predbežných prihlášok zaslaných emailom na adresu ef-slovakia@oad.sk alebo poštou na adresu Ob?an a demokracia, ul. 29. augusta 38, 811 09 Bratislava, trvá do 19. februára 2007 do 15.00 hod.


Zdroj: Šarlota Pufflerová, ?len Nomina?ného výboru Eisenhower Fellowship


Nomina?ný výbor je dobrovo?ný ?estný výbor akceptovaný mimovládnou organizáciou Eisenhower Fellowships v USA, ktorá štipendium ude?uje. Jeho úlohou je zabezpe?i? výberový proces a odporu?i? 3 finalistov/ky zo slovenska pre Multinárodný program Eisenhower Fellowship 2008 v USA. ?lenmi Nomina?ného výboru Eisenhower Fellowship 2008 pre Slovensko sú Martin Bútora, Pavol Demeš, Eleonóra Fabiánová, Milan Gregor, Mikuláš Huba, Juraj Mesík, Ján Oravec, Šarlota Pufflerová, Iveta Radi?ová, Andrej Steiner, Pavol Strý?ek, So?a Szomolányiová, Miloslava Zemková

Dokumenty: Formulár predbežnej žiadosti, Formulár kompletnej žiadosti
Dokumenty: Formulár predbežnej žiadosti, Formulár kompletnej žiadosti  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  
Kategórie: Publicistika Štítky: 2007, Bratislava_3446

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.