Chce spä? zámok Konopišt?

Pravnu?ka rakúskeho arcivojvodu Františka Ferdinanda d?Este požiadala o vrátenie ?eského zámku Konopišt?.

Obnova.sk Fotografia


Ob?úbenú turistickú atrakciu ne?aleko ?eského Benešova vrátane množstva umeleckých a po?ovníckych zbierok a pozemkov chce Sofia Hohenbergová spä?. Pravnu?ka rakúskeho arcivojvodu Ferdinanda, ktorého zavraždili v roku 1914 v Sarajeve, sa obrátila na Okresný súd v Benešove minulý týžde?. Zámok Konopišt? a ?alší majetok Habsburgovcov bol vyvlastnený ešte za prvej ?eskoslovenskej republiky. Preto sa na tento prípad nevz?ahuje reštitu?ný zákon. Š?achti?ná by svoje nároky mohla podoprie? faktom, že František Ferdinand sa po sobáši s chudobnou Žofiou Chotkovou musel zriec? nástupníckych práv pre svoje deti.


(ijk)


Zdroj: Denník Plus 1 de?, 6. 12. 2006


 


Hrad Konopišt? bol založený koncom 13. storo?ia biskupom Tobiášom z Benešova ako gotická pevnos? pod?a vzoru francúzskych kastelov. Postupom ?asu sa na Konopišti vystriedalo mnoho š?achtických rodov. V roku 1887 kúpil panstvo arcivojvoda František Ferdinand d’Este.


Následník trónu František Ferdinand sa musel pri sobáši s milovanou, ale ?oby?ajnou? a chudobnou grófkou Žofiou Chotkovou zriec? nástupníckych práv svojich detí. Ich potomkovia tak prestali by? ?lenmi panovníckej rodiny.Obnova.sk Fotografia


To platí aj pre Sofiu Hohenbergovú, vnu?ku ich syna Maxmiliána. Pod?a niektorých právnych analýz preto nemala Hohenbergovcov vôbec postihnú? konfiškácia majetku Habsburgovcov. Tak postupovalo napríklad Rakúsko, ktoré Habsburgovcom majetok zabavilo, ale Hohenbergovcom nie.


Vyvlastenie majetku Hohenbergovcov v ?echách bola sporná vec už pred vojnou. Teraz to bude majetkový spor, aký ?esko ešte nezažilo.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

František Jozef I.

Pred 90 rokmi zomrel František Jozef I.

Vo virvare prvej svetovej vojny, kedy denne umierali stovky ?udí, vzbudila celosvetový záujem smr? jediného ? cisára Františka Jozefa I. Rakúsko-uhorský panovník zomrel v Sch?nbrunne 21.novembra 1916.

Viedenskému múzeu hrozí strata maľby od Vermeera

Umeleckohistorické múzeum Viedeň možno príde o dielo Alegória maliarstva od Johannesa Vermeera. Rakúske ministerstvo kultúry priznalo, že dostalo žiadosť o vrátenie tohto diela, ktoré múzeum vystavuje od roku 1946. V roku 1940 ho kúpil nacistický diktátor Adolf Hitler. Plánoval ho umiestniť vo svojom múzeu, ktoré chcel postaviť v rakúskom Linzi. Pre múzeum by to bola “bolestivá strata,” povedala o možnej reštitúcii riaditeľka Umeleckohistorického múzea Sabine Haag, ktorá považuje Alegóriu maliarstva za “absolútny klenot”.