František Jozef I.

Obnova.sk Fotografia

Pred 90 rokmi zomrel František Jozef I.

Vo virvare prvej svetovej vojny, kedy denne umierali stovky ?udí, vzbudila celosvetový záujem smr? jediného ? cisára Františka Jozefa I. Rakúsko-uhorský panovník zomrel v Sch?nbrunne 21.novembra 1916.

Obnova.sk Fotografia

V decembri 1848 sa ako 18 ro?ný mladík ujal vlády v Olomouci, kde cisárska rodina našla azyl pred revolúciou. Trón prevzal po abdikácii slabomyse?ného a chorého Ferdinanda a na panovnícke poslanie bol cie?avedome pripravovaný od útlej mladosti. Politicky aktívna arcivojvodky?a Žofia Bavorská, matka Františka Jozefa, ho vychovávala k religiozite, zodpovednosti a usilovnosti, ale i k uvedomeniu si panovníckej moci. Vedomie vlastnej vyvolenosti viedlo u Františka Jozefa ako mladého muža k ?udskej izolovanosti k celému okoliu i k jeho trom mladším bratom.
V roku 1854 sa František Jozef oženil s Alžbetou Bavorskou, 16 ro?nou vojvodky?ou, svojou priamou sesternicou (matky boli sestry). Z manželstva vzišli 4 deti – Žofia, Gizela, korunný princ Rudolf a Mária Valéria.
Súkromný život Františka Jozefa bol vrchovate naplnený neš?astím a tragédiami. Jeho milovaná manželka, krásna Sisi, sa mu odcudzila a nakoniec zomrela nezmyselným atentátom talianskeho anarchistu a syn Rudolf spáchal samovraždu so svojou milenkou Mariou Vetzerovou v po?ovníckom zámo?ku Mayerling. Brat Maxmilián, ktorý prijal ponuku cisára Napoleona III. a stal sa cisárom v Mexiku, zanedlho zomrel pred poprav?ou ?atou mexickej revolúcie. Poslednou tragédiou bol atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajeve .
František Jozef bol ako ?lovek ve?mi konzervatívny, i ke? sám podporoval všetky možnosti búrlivého technického rozvoja v druhej polovici 19. storo?ia , v svojom súkromí odmietal zavedenie elektrického osvetlenia, telefónu a kúpe?ne s te?úcou teplou vodou.
Cisár František Jozef sa pod náporom nepriaznivého osudu v súkromnej sfére utiekal k svojej práci a svedomitému plneniu povinností. Ranenú dušu si lie?il v spolo?nosti here?ky Dvorného divadla Kataríny Schratt, ktorá mu otvorila okná z hradieb dvorného ceremoniálu do veselej a pohodovej meštianskej viedenskej spolo?nosti.
>
Obnova.sk Fotografia

dorotka

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nitra a Okolie 3 z 3

Zámok Topoľčianky
Zámok v okrese Zlaté Moravce je národnou kultúrnou pamiatkou. Od čias Márie Terézie ho vlastnili štyri generácie chorvátskeho rodu Keglevičovcov. Gróf Ján Keglevič dal zbúrať renesančné krídlo kaštieľa a postaviť klasicistické. Súčasťou krídla je dvadsať metrov vysoká zámocká kupola. Zdobia ju 180 rokov staré nástenné maľby z rúk viedenských majstrov.