Boli tu Vandali! (Poprad-nálezisko)

Najvzácnejší nález – zlatá minca z roku 375. Je na nej zobrazený vladár východorímskej ríše Valens.
POPRAD ? Na území dnešného Popradu sa už vo štvrtom storo?í pohyboval germánsky kme? Vandalov! Dôkazom toho je kniežacia hrobka, ktorej poklady od júla až do v?era v Poprade-Matejovciach odkrýval tím archeológov z nieko?kých krajín. Pod?a nich ide o unikátny objav v rámci celej Európy.

Drevenú hrobku s rozmermi 3,9 x 2,6 metra objavil na jese? minulého roka náhodou bagrista pri výkopových prácach v areáli priemyselného parku. ?Objav tejto hrobky má pre Európu taký význam ako pre dejiny Egypta objavenie hrobky Tutanchamóna,? tvrdí archeológ Podtatranského múzea v Poprade Peter Roth. Pod?a jeho slov v hrobke bol pravdepodobne pochovaný ná?elník alebo nejaký zbohatlík. Našlo sa z neho aj pár kostí. Žia?, vä?šiu ?as? cenných predmetov, ktoré uložili k m?tvemu do hrobky, ukoristili vykráda?i hrobov. Stalo sa tak v druhej polovici 5. storo?ia.

Napriek tomu sa archeológom podarilo objavi? drevený mobiliár, mosadzné vedro, nieko?ko nádob a zlatú mincu, datovanú do roku 380. Po vykráda?och tu ostali sekery a lopaty.

Práve minca podporila odhady odborníkov, že hrobka pochádza zo 4. storo?ia. A pre?o sa zachovala v takom dobrom stave vyše 1 700 rokov? ?Vonkajšia komora je postavená z vä?šej ?asti z ?erveného smreka. Ten je ve?mi odolný vo?i rôznym vplyvom,? povedala archeobotani?ka Mária Hajnalová. Hrobku archeológovia zakonzervujú a prenesú do Podtatranského múzea, kde bude vystavená.

Kto boli Vandali
Vandali boli východogermánskym kme?om. Vznikli okolo roku 100 pred Kristom. Sídlili v Jutsku (dnešné Dánsko) a na dolnom toku Odry. V roku 406 vylúpili rímsku Galiu a o 3 roky neskôr vpadli do Hispánie. V roku 455 vyplienili Rím a odtia? vznikol pojem vandalstvo. V roku 534 bola ríša Vandalov dobytá a pripojená k Byzancii. Poslední Vandali sa presídlili do Malej Ázie.

Zdroj: Nový ?as http://www.bleskovky.sk/cl/5/129699/Boli-tu-Vandali-

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články