Archeológovia objavili pozostatky obranného zemného valu

Archeológovia zo spoločnosti Archeo Sever lokalizovali pri záchrannom archeologickom výskume v centre Žiliny teleso zemného valu, ktorý bol súčasťou mestského opevnenia. Výskum sa uskutočnil na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Žiline po asanácii staršieho bytového domu, ktorý má nahradiť nová administratívna budova. Podľa vedúcej výskumu Barbary Zajacovej ide o neobyčajný a veľmi cenný objav, ktorý potvrdil existenciu zemného valu v južnej časti mestskej pamiatkovej rezervácie.

Dom na križovatke ulíc R. Zaymusa a Na priekope asanovali z dôvodu novej výstavby administratívnej budovy. “Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina sme vykonali záchranný archeologický výskum, pri ktorom bola objavená mestská obranná vodná priekopa široká 8 metrov. Objav je významný aj z toho dôvodu, že vôbec po prvýkrát bolo archeologicky identifikované samotné teleso zemného valu, ktorý bol súčasťou mestského opevnenia spomínaného už v 15. storočí,” uviedla Zajacová.

Objav potvrdil existenciu zemného valu v južnej časti žilinskej mestskej pamiatkovej rezervácie. “Dve vrstvy obsahujúce spráchnivené drevo na telese valu by mohli naznačovať dve etapy opevňovania valu drevenou palisádou. Vďaka mape Žiliny z roku 1747, ktorej autorom je Michal Ruttkay-Nedecký, sme poznali dispozičné usporiadanie historickej Žiliny. Na mape sú viditeľné dve hlavné mestské brány, priekopa a val. Súčasné názvy ulíc Na priekope, Horný a Dolný val jasne ohraničujú historické mesto Žilina,” priblížila nález vedúca archeologického výskumu.

Podľa Zajacovej nález s istotou pokračuje aj pod prístavbu budovy Tržnice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. “Podobný nález priekopy, avšak bez lokalizácie valu, bol nájdený žilinským archeológom Jozefom Moravčíkom v roku 1974 v mieste súčasnej budovy VÚB banky. V nedávnej dobe bola priekopa zachytená aj v severozápadnej časti historického centra mesta,” dodala Zajacová s tým, že v najbližšom období bude záchranný archeologický výskum ukončený a získané vzorky zanalyzujú a spracujú. Po ukončení výskumu bude môcť pokračovať výstavba novej budovy.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede