Zomrel otec českej kastelológie

Tomáš Durdík, foto: mkcr.cz

Dne 20. září 2012 zemřel Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., dlouholetý pracovník Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, kastelolog, evropsky významný specialista na hradní architekturu a hmotnou kulturu vrcholného a pozdního středověku a významný představitel ochrany národního kulturního dědictví.

Tomáš Durdík se narodil 24. ledna 1951 v Praze. Vystudoval obor prehistorie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a studium dokončil v roce 1974. Po celou kariéru pracoval v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze. Věnoval se především archeologii hradů, v 70. letech vedl výzkum na Pražském hradě, k jeho nejznámějším patří výzkumy hradů Týřov, Křivoklát, Jindřichův Hradec, Vimperk, Pořešín, Kamýk nad Vltavou, Zlenice či Orlík u Humpolce. Byl autorem téměř pěti stovek odborných studií a publikací, neúnavným popularizátorem a autorem scénářů k televizním seriálům „Hrady obývané i dobývané“ a „Štíty království českého“. Byl vedoucím redaktorem a předsedou redakční rady Časopisu Společnosti přátel starožitností, členem redakční rady časopisu Zprávy památkové péče a editorem sborníku Castellologica Bohemica. Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Fakultě architektury ČVUT a také na Západočeské univerzitě v Plzni, kde od července 2012 převzal vedení katedry archeologie.

Pro svou erudici a neúnavnou snahu v péči o evropské kulturní dědictví se postupně stal členem vědeckých rad EUROPA NOSTRA, Deutsche Burgenvereinigung e. V., expertem ICOMOS/UNESCO, dále byl členem Comité permanent Castrum Bene a Comité Castella Maris Baltici, členem poroty pro udělování Ceny EU za ochranu evropského kulturního dědictví. V České republice působil jako člen vědecké rady NPÚ, předseda Stálé komise MK ČR pro hodnocení kulturních památek, starosta Společnosti přátel starožitností, člen Exekutivního výboru Českého národního komitétu ICOMOS, předseda Nezávislé památkové unie, člen Hlavního výboru České archeologické společnosti a člen Centra medievistických studií.

V roce 2011 mu byla udělena prestižní mezinárodní Cena Europa Nostra za mimořádné úsilí na poli péče o evropské kulturní dědictví , zejména za mimořádný přínos k výzkumu, zachování a ochraně hradů a opevnění, které tvoří součást národního dědictví České republiky a bývalého Československa.

Zemřel náhle 20. září 2012.

Zdroj: Archeologický ústav AV ČR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Workshop na hradě Cimburk u Koryčan

Nad tématem Zazdívání kaveren se ve dnech 11.–15. července sejdou odborníci památkáři a laická veřejnost na hradě Cimburku. Tvůrčí dílna, koncipovaná jako mezinárodní, je určena především dobrovolníkům sdruženým ve spolcích a organizacích, které se zabývají obnovou kulturního dědictví, ale také všem ostatním lidem, kterým nejsou lhostejné historické památky. Cílem akce je poskytnout účastníkům odborné informace k tématu tvůrčí dílny a zároveň umožnit tyto informace zúročit při praktické části, jíž je zdění kaveren věže hradu Cimburku a výlomů v dalších částech hradu. Akce je součástí širšího projektu Poznejme a zachraňme evropské hrady který se letos koná ve čtyřech evropských zemích.

Projekt Poznejme a zachraňme evropské hrady a sdružení Polypeje

Zapojení veřejnosti do péče o nemovité kulturní památky a odborná pomoc laickým spolkům a organizacím činným při ochraně kulturního dědictví jsou hlavní cíle mezinárodního projektu „Learn and Recover Castles in Europe“ („Poznejme a zachraňme evropské hrady”), který byl podpořen i z prostředků Evropské unie v rámci programu Culture 2000. Organizátory jsou občanské sdružení Polypeje, společnost pro obnovu a využití historických památek z České republiky, Združenie na záchranu hradu Lietava ze Slovenska, Nadace Zamek Chudow z Polska a Provincia Regionale di Catania z Itálie. Tyto organizace připraví řadu tvůrčích dílen, na kterých se budou pod odborným vedením prezentovat práce na konkrétních kulturních památkách, ale také přístup k ochraně kulturního dědictví v jednotlivých zemích.