Aktuální trendy v oblasti konsolidace vápnitých materiálů

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si vás dovoluje pozvat k účasti na mezinárodním setkání věnovaném aktuálním trendům v oblasti konsolidace vápnitých materiálů.

Datum: 21. – 22.4. 2010


 


Místo: Výstavní sál Evropského školícího centra, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl


 


 


Tématické okruhy:


   1. materiály pro konsolidaci – vývoj a testování nových materiálů pro konsolidaci vápnitých materiálů – omítky, kámen
  2. příklady aplikací
  3. možnosti hodnocení účinnosti

 


Při setkání budou představeny vybrané průběžné výsledky mezinárodního projektu STONECORE, podporovaného grantem v rámci 7.RP EK (www.stonecore-europe.eu).


 


Setkání bude probíhat v českém a anglickém jazyce (simultánní překlad zajištěn).


Program a bližší informace budou zveřejněny v druhé polovině března 2010.


 


Poznámka redakcie: Registračný formulár si žiadajte na adrese kontaktnej osoby alebo na redakcia@obnova.sk. 


Kontaktní osoba: Mgr. art. Luboš Machačko


                                 lubos.machacko@upce.cz


 


  


Pořadatelé:


Fakulta restaurování Univerzity Pardubice


Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ĆR, v. v. i.


IBZ-Freiberg (Chemical and Geochemical Consultancy Dr. Ziegenbalg)


 Akce je pořádána v rámci mezinárodního projektu STONECORE, podporovaného grantem
v rámci 7.RP EK (www.stonecore-europe.eu).


 


 


STONECORE  Stone Conservation for the Refurbishment of Buildings


 


Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je od roku 2009 zapojena spolu s dalšími jedenácti partnery ze sedmi evropských zemí do mezinárodního výzkumného projektu STONECORE.


 


STONECORE je mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí ze 7. rámcového programu číslo: NMP-SE-2008-213651


 


Náplní projektu je vývoj a využití nano-materiálů pro konzervování přírodního a umělého kamene a omítkovin. V rámci projektu mají být vyvinuty materiály kompatibilní s historickými materiály používanými v architektuře, povrchových úpravách architektury a sochařství.


 


Projekt se dále zaměřuje na zdokonalení nedestruktivních analytických metod používaných při průzkumu kamene.


 


Hlavní cíle projektu:  1. Vývoj metod syntézy nano-materiálů kompatibilních s přírodním a umělým kamenem

  2. Vývoj a vyhodnocení technologií vhodných pro aplikaci nano-materiálů pro zpevnění kamene a omítkovin a pro odstranění mikrobiologického napadení.

  3. Vývoj nových metod nedestruktivního vyhodnocení stavu kamene založených na ultrazvukovém a geofyzikálním měření

  4. Aplikace vyvinutých materiálů na objekty z různých typů kamene a maltovin
    a charakteristika dosažených výsledků.

 


Projet postupuje od laboratorního výzkumu a aplikace na menších testovacích plochách k použití takto vyvinutých materiálů na vybraných památkových objektech.


 


Na Fakultě restaurování probíhá v rámci projektu laboratorní a aplikovaný výzkum nano-materiálů na určitých druzích vápenných materiálů (kámen, omítka). Vybrané druhy nano-materiálů jsou posléze aplikovány na konkrétní památkové objekty – historické vápenné omítky východní fasády Červené věže v Litomyšli, historické vápenné omítky části fasády hradu Pernštejn a vybrané architektonické prvky z fasády chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.


 


Výsledky projektu by měly být známy v roce 2011, kdy by měl být projekt STONECORE ukončen.


 


Více informací na: www.stonecore-europe.eu


Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články