Ako vysvetliť ďalším generáciám, čo je to železná opona, cenzúra či utópia?

Obrázok k článku

Zmeny, ktorými za posledné desaťročia prešiel región strednej a juhovýchodnej Európy, mali výrazný dopad na každodenný život v jednotlivých štátoch tohto regiónu. Ostro zasiahli aj do oblasti kultúry a umenia, ktorá rovnako ako ostatné sféry spoločnosti prešla určitými premenami a posunmi. V kontexte socialistickej minulosti a postsocialistickej a globálnej prítomnosti sa ukazuje ako nevyhnutné vystúpiť z akýchsi starých vychodených koľají, nevynímajúc prístupy k vyučovaniu. Príkladom toho je nový predmet s názvom Kritické pojmy pre dejiny umenia a vizuálnu kultúru východnej Európy, ktorý sa začal v tomto semestri vyučovať na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Prostriedky na jeho spustenie získala univerzita z programu PATTERNS_Lectures (Vzory_Prednášky), ktorý iniciovala rakúska Nadácia ERSTE a realizovala asociácia World University Service (WUS) Rakúsko.

Séria nových prednášok má za cieľ oboznámiť študentov s novými pojmami, témami a konceptmi, ktoré sa týkajú východoeurópskej identity a vizuálnej kultúry. Ich autorka a lektorka Doc. Mária Orišková, Dr. phil. chce prostredníctvom nich tiež naviesť svojich študentov na nový spôsob uvažovania o kultúre a histórii tohto regiónu. „Keďže nejde len o prednášky, ale aj seminárne cvičenia, študenti aktívne participujú a so záujmom debatujú. Spôsob výučby tu umožňuje zaujímať kritické stanoviská a polemizovať so zaužívanými názormi. Prínosom je určite istá dávka kritickej teórie a interdisciplinarity, keďže ide o viaceré pojmy, s ktorými klasické dejiny umenia nepracovali,“ hovorí o odozve študentov na nové prednášky Doc. Orišková.

Jedným z dôvodov, prečo sa autorka kurzu rozhodla iniciovať jeho zavedenie, bola jej skúsenosť počas pedagogického pôsobenia v zahraničí. „Študenti a kolegovia v USA mi často kládli otázky, ktoré som si sama nekládla. Nechcem spohodlnieť a opakovať tzv. večné pravdy, skôr neustále prehodnocovať. Prednášky som postavila na nových pojmoch, ktoré sa nedajú obísť, ak hovoríme o východnej Európe, jej umení a kultúrnej identite,“ vysvetľuje autorka a dopĺňa: „nie sú to „čisté“ dejiny umenia, pracujeme s pojmami ako napríklad železná opona, cenzúra, utópia, mikro-príbehy, post/memory, trauma, socialistická minulosť, nostalgia, sebakolonizácia alebo identita, ktoré sú obsiahnuté vo vizuálnej produkcii, či už ide o umelecké diela, alebo komiksy, mapy, fotografie, plagáty, videoumenie alebo filmy.“Prednášky sú určené študentkám magisterského štúdia, ktoré budú pravdepodobne učiť. Mnohé z uvedených pojmov budú musieť v praxi vysvetľovať ďalším generáciám.

Hlavným cieľom programu PATTERNS_Lectures je podporovať vytváranie nových univerzitných kurzov v oblasti dejín umenia, teórie kultúry a kultúrnych štúdií, ktoré sa zameriavajú na skúmanie a pochopenie súčasnej kultúrnej histórie v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Okrem toho podporuje študijné pobyty vysokoškolských učiteľov v zahraničí a povzbudzuje medzinárodnú akademickú výmenu tým, že im ponúka možnosť hosťovať na iných univerzitách. Výzva na predkladanie návrhov na nové univerzitné kurzy v oblasti dejín umenia, teórie kultúry a kultúrnych štúdií bola otvorená od januára do marca minulého roka. Celkovo do programu prišlo 61 prihlášok. Akademický poradný výbor vybral 15 kurzov z Bieloruska/Litvy, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny.

Ďalšie podrobnosti o PATTERNS_Lectures nájdete na www.wus-austria.org/patterns_lectures.

Nadácia ERSTE

Nadácia ERSTE vznikla v roku 2003 na základoch prvej rakúskej sporiteľne Erste Oesterreichische Spar-Casse. Nadácia ERSTE v súčasnosti vlastní 25,3 % kmeňových akcií skupiny Erste Group. Nadácia investuje časť svojich dividend do spoločenského rozvoja v Rakúsku a v strednej a juhovýchodnej Európe. Podporuje spoločenskú participáciu a iniciatívy v oblasti občianskej spoločnosti. Snaží sa zbližovať ľudí a šíriť poznanie o nedávnej histórii tohto regiónu, ktorý prešiel od roku 1989 zásadnými zmenami. Ako aktívna nadácia rozvíja aj svoje vlastné projekty v rámci troch programov: Sociálny rozvoj, Kultúra a Európa.

World University Service (WUS) Rakúsko

Nezisková organizácia World University Service (WUS) Rakúsko sa zaviazala propagovať ľudské práva v oblasti vzdelávania založené na akademickej slobode a univerzitnej autonómii. Od svojho založenia v roku 1983 pracuje na propagácii a podpore vysokoškolského vzdelávania v rôznych krajinách na celom svete. Od roku 1994 a konfliktu v bývalej Juhoslávii sa WUS Rakúsko regionálne zameriava na oblasť juhovýchodnej Európy. Preto zriadila miestne kancelárie v Belehrade, Podgorici, Prištine a Sarajeve. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach www.wus-austria.org.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články