Zrušenie vstupného v Župnom dome v Dolnom Kubíne má pritiahnuť študentov

Obrázok k článku

Zrušenie vstupného v Župnom dome v Dolnom Kubíne má pritiahnuť žiakov a študentov do tejto kultúrnej pamiatky. Oravská galéria v Dolnom Kubíne chce tak riešiť nepriaznivú situáciu s návštevnosťou škôl v ich expozíciách, informovala riaditeľka galérie Eva Ľuptáková. Podobný experiment podľa jej slov galérii vyšiel pred niekoľkými rokmi, keď zriadili bezplatný vstup do Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne. Návštevnosť galérie sa zvýšila niekoľkonásobne a dobrovoľné finančné príspevky prevýšili doteraz vybrané vstupné.


Administratívne a výstavné centrum galérie v Župnom dome poskytuje návštevníkom päť stálych expozícií umenia od 15. storočia po súčasnosť a dva permanentné priestory na krátkodobé výstavy domáceho a zahraničného umenia. K dispozícii majú ďalšie priestory, v ktorých pripravujú príležitostné výstavy z vlastných zbierok, prípadne ich poskytujú školám na vlastnú výtvarnú prezentáciu. Ľuptáková príčinu nízkej návštevnosti vidí aj v učebných osnovách jednotlivých stupňov škôl. „Zredukované počty vyučovacích hodín výtvarnej výchovy, výchovy umením a estetiky neumožňujú počas jednej vyučovacej hodiny galériu navštíviť, absolvovať odborný výklad a poprípade ju využiť aj na praktické tvorivé aktivity,“

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005