Zrušenie vstupného v Župnom dome v Dolnom Kubíne má pritiahnuť študentov

Obrázok k článku

Zrušenie vstupného v Župnom dome v Dolnom Kubíne má pritiahnuť žiakov a študentov do tejto kultúrnej pamiatky. Oravská galéria v Dolnom Kubíne chce tak riešiť nepriaznivú situáciu s návštevnosťou škôl v ich expozíciách, informovala riaditeľka galérie Eva Ľuptáková. Podobný experiment podľa jej slov galérii vyšiel pred niekoľkými rokmi, keď zriadili bezplatný vstup do Galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne. Návštevnosť galérie sa zvýšila niekoľkonásobne a dobrovoľné finančné príspevky prevýšili doteraz vybrané vstupné.


Administratívne a výstavné centrum galérie v Župnom dome poskytuje návštevníkom päť stálych expozícií umenia od 15. storočia po súčasnosť a dva permanentné priestory na krátkodobé výstavy domáceho a zahraničného umenia. K dispozícii majú ďalšie priestory, v ktorých pripravujú príležitostné výstavy z vlastných zbierok, prípadne ich poskytujú školám na vlastnú výtvarnú prezentáciu. Ľuptáková príčinu nízkej návštevnosti vidí aj v učebných osnovách jednotlivých stupňov škôl. „Zredukované počty vyučovacích hodín výtvarnej výchovy, výchovy umením a estetiky neumožňujú počas jednej vyučovacej hodiny galériu navštíviť, absolvovať odborný výklad a poprípade ju využiť aj na praktické tvorivé aktivity,“

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Oravská galéria v Dolnom Kubíne: Spoznávajme galériu

Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravila pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií od 17. do 20. mája 2005 týždeň „SPOZNÁVAME GALÉRIU“ spojený so superkvízom pre deti a mládež dolnokubínskych škôl, pre ktoré sú pripravené otázky, ktoré preveria ich vedomosti o Oravskej galérii a jej zbierkach, ktorá tento rok oslavuje 40. výročie svojho založenia.

Galéria Márie Medveckej, Tvrdošín

Trvalá expozícia z diela maliarky je inštalovaná v klasicistickej kúrii z 19. storočia od roku 1979. Vystavených 242 olejomalieb a kresieb predstavuje celoživotnú tvorbu Márie Medveckej /1914 – 1987/, ktorá sa po štúdiách v Bratislave a vo Viedni vrátila natrvalo na rodnú Oravu a spolu s manželom akademickým maliarom Ctiborom Belanom sa venovali tvorivej práci a významnej kultúrno-výchovnej činnosti, ktorej výsledkom je aj vznik Oravskej galérie.

Matilda Čechová

21.3.1908 – 1.11.1995
Od r. 1912 žila s rodinou v rozličných častiach Rakúska, v r. 1921 sa vrátila a striedavo žila na Slovensku a v Čechách. V r. 1929 – 1931 študovala na Učiteľskom ústave v Martine. Výtvarné vzdelanie získala na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 – 1936, prof. František Malý) a na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT, kde študovala v r. 1941 – 1947 u prof. Gustáva Mallého, Maximiliána Schurmanna a Jána Mudrocha.