Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského.

Obrázok k článku

V rámci projektu František Štefan I. Lotrinský ako tvorca kultúrnej barokovej krajiny Holíčsko – Šaštínskeho panstva vyšla ešte minulý rok publikácia s názvom Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Publikáciu vydala Regionálna rozvojová agentúra Skalica v spolupráci so Slovenským národným archívom a Pamiatkovým úradom v Bratislave. Tieto inštitúcie sú zároveň partnermi celého projektu.

Obsahovo je publikácia zameraná na prezentovanie stavebných a hospodárskych aktivít na Holíčsko – Šaštínskom panstve v dobe, kedy patrilo cisárskemu manželskému páru. Ďalej publikácia obsahuje cenné ikonografické materiály zo Slovenského národného archívu. Dielo je doplnené o DVD na ktorom sa nachádza publikácia v elektronickej podobe, navyše doplnená o ďalšie mapy a plány budov.

Viac informácií o projekte a publikácií na nasledujúcich linkoch:

http://www.rrasi.sk/index.php/agentura/naa-innos/368-projekt-frantiek-tefan-i-lotrinsky-ako-tvorca-kulturnej-barokovej-krajiny-holisko-atinskeho-panstva

http://www.ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1361%3Aunikatna-kniha-na-slovensku-zlaty-vek-cisarskej-rezidencie-v-holii-v-obdobi-frantika-tefana-i-lotrinskeho&catid=56%3Aostatni-spravi&Itemid=54&lang=za

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zlatý vek v Karpatoch od júna na Malej hore

Slovenské národné múzeum v Martine sprístupňuje slávnostnou vernisážou 10. júna 2004 výstavu Archeologického múzea SNM v Bratislave. Pod názvom Zlatý vek v Karpatoch, s podtitulom Doba bronzová na Slovensku (2300 – 800 pred n. l.) ju komisársky pripravil prof. Václav Furmánek z Archeologického ústavu SAV Nitra, vo výtvarnom riešení Silvestra Bini (Miláno) a Ivana Hinca (Bratislava).