Zápis z druhého pracovního jednání skupiny – kovy oborové komise konzervátorů..

Dostala sa k nám stará správa…
Zápis z druhého pracovního jednání skupiny – kovy oborové komise konzervátorů – restaurátorů a preparátorů AMG
Hostitelskou organizací druhého jednání skupiny – kovy, které se uskutečnilo 30.5., bylo Polabské muzeum v Poděbradech, kde v současné době probíhá výstava “Zastavení času” (ukázka restaurátorských prací včetně některých průzkumů).
Téma “Průzkum kovových památek” s dopoledním blokem přednášek D. Michoinové, I. Kopecké, A. Havlínové, A. Šilhové a A. Daňkové, bylo rozvíjeno i v odpoledních hodinách při promítání videofilmů: Srdce pro krále Jiřího (se souhlasem restaurátora pana I. Housky) a Sladovna ze 16. Století z Nymburka (rekonstrukce vzhledu a funkce renesanční sladovny pomocí počítačové animace)
Účast členů skupiny – kovy, konzervátorů Středočeské sekce a hostů předčila očekávání. Padesát účastníků včetně organizátorky Aranky Daňkové vytvořilo příjemnou a tvůrčí atmosféru s živou diskusí. Potvrdila se aktuálnost setkání odborníků z různých pracovišť, kteří řeší obdobné pracovní otázky a hledají společnou řeč.
Výsledkem správně provedeného průzkumu památky před začátkem nebo v průběhu konzervace nebo restaurování by měla být minimalizace ztráty informací, odběru vzorků a v neposlední řadě dobře zvolený vlastní postup konzervace nebo restaurování. Na průzkumu by měli spolupracovat všichni zainteresovaní odborníci, protože jenom při fungující komunikaci a spolupráci může být průzkum úspěšný.
Konkrétně byly uvedeny vybrané analytické metody užívané při průzkumu kovových památek a jejich aplikace na restaurovaných památkách v exteriéru a na archeologických nálezech: fotogrammetrie, stratigrafie, metalografie, optická a elektronová mikroskopie, rentgenografie, RTG-fluorescence, PIXE (protonová indukční emise), NAA (neutronová aktivační analýza), AAS (atomová absorpční spektrometrie), AES (atomová emisní spektrometrie) a RTG-difrakce.
V Praze 14.6. 2001 Alena Havlínová

zdroj: Conservator web

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Konference konzervátoru a reštaurátoru, Liberec 2004

Cíl konference:
Cílem Konference konzervátorů a restaurátorů, Liberec 2004 je poskytnout podmínky pro prezentaci nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti ochrany předmětů kulturního dědictví. Účelem je také vyvolat živou diskusi a výměnu názorů mezi zúčastněnými konzervátory-restaurátory a dalšími specialisty.

Italská policie objevila ukradené památky pomocí Internetu

20.12.2000, 16:57 (ČTK)

ŘÍM : Italské policii se v uplynulém roce podařilo za pomoci Internetu vystopovat více neľ polovinu pohřešovaných uměleckých a historických památek ukradených z italských muzeí, kostelů a galerií.Napsala o tom agentura AP. “Byl to rok Internetu,” řekl na tiskové konferenci Roberto Conforti, šéf speciální skupiny zaměřené na uměleckou kriminalitu…

Muzea, památky a konzervace 2005

„Museums, Monuments and Conservation 2005“
Cílem studentské konference je umožnit výměnu zkušeností, představ a názorů z oblasti péče o kulturní dědictví. Na konferenci by tak měly zaznít názory konzervátorů-restaurátorů, technologů, muzeologů, historiků umění, architektů, archeologů a dalších. Jedině takto širokou výměnou názorů a poznatků lze zkvalitnit péči o naše společné kulturní dědictví.

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE Praha 2003

“RESTAUROVÁNÍ A OCHRANA PAMÁTEK”
Vážení přátelé a kolegové,
Rádi bychom vás informovali o připravované konferenci na téma Restaurování a ochrana památek, která by se měla konat 11. a 12. prosince roku 2003 v Praze. Touto akcí chceme navázat na studentskou konferenci konanou v loňském roce v Krnově a předešlých letech v Litomyšli.