Zabookujte si Baštu

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Občianske združenie Laputa, ktoré získalo do prenájmu pamiatku štyristoročnej Bašty pri Lazovnej bráne vyhlasuje v nedeľu 29. 9. 2013 verejnú zbierku na podporu jej rekonštrukcie. Zbierka má názov Zabookujte si Baštu. Cieľom zbierky je vyzbierať 4.000,- €. Prostriedky budú využité na architektonicko–historický výskum a súvisiace prípravné práce. V Bašte pri Lazovnej bráne má byť po jej rekonštrukcii zriadený Rezidenčný literárny dom. Prispieť bude možné niekoľkými formami – kúpou kníh slovenských spisovateľov priamo na podujatiach organizovaných združením Laputa, prostredníctvom internetu – online darovania a kúpou kávy pražiarne Barzzuz.
Na prvom podujatí, ktoré sa bude konať v nedeľu 29. 9. 2013 v Záhrade – Nezávislom kultúrnom centre si darcovia budú môcť kúpiť knihy s poďakovaním od Tomáša Janovica, Michala Hvoreckého, Petra Krištúfka, Mareka Vadasa a ďalších autorov. Kúpou každej z nich darujú na rekonštrukciu Bašty 5,- až 10,- €. Na podujatí vystúpi básnik Ivan Štrpka. Akciu podporila aj hudobná formácia Humanoid. Banskobystrická pražiareň Barzzuz vytvorila na podporu zbierky nový produkt: Kávu pre baštu, ktorú si darcovia môžu zakúpiť priamo na podujatí alebo v Kafehaus Barzzuz na Bakossovej 6 v Banskej Bystrici. Polovica ceny kávy pôjde na zbierku.
Darcovia budú môcť prispieť aj cez webovú stránku www.bastapribrane.sk alebo portál https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1147. Rekonštrukcia Bašty pri Lazovnej bráne je naplánovaná na obdobie piatich rokov. Celkový rozpočet je odhadnutý na približne 150.000,- €. OZ Laputa chce prostriedky na obnovu pamiatky získavať priebežným fundraisingom. Financie získané z verejných zbierok majú tvoriť desať percent rozpočtu. Štyridsať až päťdesiat percent plánuje získať z inštitucionálnych zdrojov. Zvyšnú sumu chce financovať zo sponzorských príspevkov podnikateľských subjektov a dobrovoľníckej práce.


Objekt je v prenájme od začiatku mája a odvtedy sa do pomocných prác už  zapojilo viacero dobrovoľníkov a svoje služby zadarmo poskytlo niekoľko subjektov. Kontakt : www.bastapribrane.sk, ttps://www.facebook.com/BastaPriLazovnejBrane, Katarína Kucbelová 0948 310 410

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…