Výskumy na slovenských hradoch priniesli zaujímavé objavy, našli aj nový hrad

Obrázok k článku od zora.

Zaujímavé objavy priniesli v roku 2018 výskumy na slovenských hradoch. Archeológovia sa sústredili najmä na Bratislavský hrad, Pustý hrad vo Zvolene, Lietavu, Divinku, Hrušov či Plavecký hrad. Na Bratislavskom hrade objavili viacero nálezov, ktoré dopĺňajú dejiny tejto významnej archeologickej lokality. Pochádzajú najmä z obdobia doby laténskej, keď hrad patril do areálu keltského oppida. Z tohto obdobia pochádza nájdená strieborná minca typu Simmering a spony s vtáčími motívmi. Vedci tiež identifikovali konštrukciu valu s jej drevenými časťami z obdobia včasného stredoveku. Z vrcholného stredoveku pochádza kostra mohutného muža s okovami na nohách, ktorá sa našla v jame vysekanej do skaly. Prikrytá bola časťou kostry koňa a barana. Z novších období boli zaujímavým objavom štyri mince z prvej Československej republiky, ktoré boli ukryté v nádobe v rohu pivnice.

 

Ako informoval riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre Matej Ruttkay, v obci Podhoroď neďaleko východnej hranice Slovenska preskúmali doteraz neznámy objekt, pričom sa ukázalo, že ide o hrad z 13. storočia, ktorý zanikol niekedy v polovici 15. storočia. „Lokalita fungovala len krátky čas, tým sa tam veľmi neporušili archeologické situácie a vieme lepšie interpretovať život v 13. – 15. storočí na takomto hrade, ktorý mal dve veže, opevnenie a bol sídlom vtedajšieho feudála,“ povedal Ruttkay.

 

Na Pustom hrade nad Zvolenom archeológovia v roku 2018 preskúmali a zdokumentovali praveké opevnenia. Výskum robili aj na veľkomoravskom nálezisku Zvolen – Môťová. Ukázalo sa, že hradisko má minimálne tri vývinové etapy – najstaršiu veľkomoravskú, ďalšie opevnenie tu vybudovali v 10. storočí a následne na začiatku 11. storočia. Potom zrejme hradisko zaniklo a funkcia centrálneho hradiska sa preniesla na Pustý hrad.

 

Výskum Lietavského hradu pokračoval jedenástou sezónou. Archeológovia preskúmali pôvodnú gotickú kaplnku a objavili množstvo nálezov z obdobia Juraja Turza – uhorského palatína a sudcu Alžbety Bátoryovej. V areáli Plaveckého hradu sa sústredili na renesančnú mostovú konštrukciu vstupu do hradu a zaznamenali nálezy z obdobia povstania Františka II. Rákociho. Na hrade Hrušov robili výskum nádvoria dolného hradu, našli mince a keramiku z 13. storočia.

 

Množstvo výskumov na hradoch sa koná vďaka programu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom. Podľa Ruttkaya nastala v posledných desiatich rokoch v tejto oblasti diametrálna zmena k lepšiemu. Po celom Slovensku už dnes možno vidieť zreštaurované ruiny hradov, ktoré sa už nerozpadávajú, ale sú zachované pre ďalšie generácie. „Zároveň sa úplne zmenil názor na vývoj tých objektov a dnes už vieme do detailov sledovať, čo sa dialo v hradoch v 13., 14., 15. storočí, ako to tam prebiehalo, aké potraviny ľudia jedli, aké mince používali, ako ich falšovali. Pomaly niet hradu, kde by sa nenašla peňazokazecká dielňa. To sú úplne nové pohľady a keď si to porovnáme so stavom spred desiatich rokov, tak dnes sme už niekde úplne inde,“ vyzdvihol Ruttkay.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Hrad Branč

Hrad v rokoch 1251 – 1261 dal postaviť magister Aba. Skladal sa z mohutnej trojposchodovej obytno-obrannej veže obdĺžnikového pôdorysu so vstupom na poschodí, ku ktorej sa od západu- napájalo kamenné opevnenie s nádvorím. Z množstva ďalších majiteľov patrí k významnejším Stibor zo Stiboríc, ktorý hrad rozšíril o predhradie so vstupnou vežou a o palác v hornom hrade.

Hrad Plaveč

Ako opevnené strážne miesto, ovládajúce dôležitú cestnú križovatku musel vzniknúť už v 12. storočí. Prvá nepriama písomná zmienka o hrade je v listine kráľa Belu IV. z roku 1269.

Bratislavský hrad

Monumentálny objekt obnoveného hradu sa nachádza na brale nad ľavým brehom Dunaja. Najstaršie stopy osídlenia sú z mladšej doby kamennej. Neskôr bola na brale rímska vojenská stanica.