Výskum a obnova pamiatok v Skalici

Históriou dýchajúce stavebné pamiatky, pripomínajúce dávne udalosti a postavenie bývalého slobodného kráľovského mesta, robia Skalicu príťažlivou a svojráznou. V nemalej miere i preto, že sú zachované v dobrom stave. Neustále sa prejavujúci účinok času je nutné vyvažovať systematickou starostlivosťou a opaterou……Za obdobie posledných desiatich – pätnástich rokov bolo v historickom jadre obnovené veľké množstvo pamiatok, mnoho z nich prešlo závažnými rekonštrukciami. Niektoré z nich doposiaľ nie sú preskúmané a skrývajú veľa prekvapení pre odborníkov i verejnosť. Pri prieskumoch, ktoré v dnešnej dobe nutne predchádzajú procesom obnovy, alebo sú ním vyvolané, bývajú zistené nálezy, ktoré dopĺňajú a niekedy i menia náš obraz o ich vývoji. Mesto Skalica a farské úrady ako majitelia a investori urobili veľa pre ich súčasnú podobu, veľa bolo i zaujímavých objavov. Aby bolo možné zhrnúť, zhodnotiť a priblížiť túto problematiku záujemcom, vytvoril sa priestor pre ich stretnutie v podobe zorganizovania semináru, ktorý usporiadalo Záhorské múzeum.Pod názvom Výskum a obnova pamiatok v Skalici sa seminár uskutočnil v rámci tohtoročných Skalických dní v piatok 18. septembra v priestoroch veľkej sály Kultúrneho domu. Venovaný bol výskumu pamiatok z hľadiska historického, umelecko-historického, stavebného, pamiatkárskeho, reštaurátorského, archeologického a ďalších, zo strany odborníkov, správcov, investorov a ostatných zainteresovaných. Seminár otvoril a účastníkov privítal primátor mesta Ing. Michal Srholec, úvodný referát mala PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea. Ďalšie referáty boli Obnova objektov v pamiatkovej zóne a v ochrannom pásme pamiatkovej zóny mesta Skalice v rokoch 1988-1998 Ing. Aleny Machovej z odboru školstva a kultúry OÚ Skalica, Podiel mesta na obnove pamiatok v historickom jadre a Nadácia na ochranu kultúrnych pamiatok v Skalici Ing. Jozefa Hlavatého z Mestského úradu Skalica, Sakrálne pamiatky obnovené farskými úradmi Ing. Jozefa Hertla z Mestského úradu Skalica. O metodickom prístupe k obnove pamiatkovej zóny rozprávala Ing. Renáta Baďurová zo skalického pracoviska Národného pamiatkového a krajinného centra /NPKC/. Poznatky z najnovších výskumov prezentovala Mgr. Elena Sabadošová z NPKC – Slovenského ústavu pamiatok a krajiny z Bratislavy v príspevkoch Reštaurátorský a doplnkový stavebný prieskum Kaplnky svätej Anny a Stavebno-historický výskum Kaplnky svätej Alžbety. Mgr. Marián Havlík z toho istého pracoviska informoval o reštaurovaní sôch bočných oltárov vo františkánskom kostole. Zaujímavé výsledky z výskumu cechových oltárov farského kostola svätého Michala predniesla Mgr. Katarína Straková z Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Posledný príhovor – Ing. Jozefa Blahu z Odboru životného prostredia OÚ Skalica, bol venovaný urbanizmu mesta Skalice. Podnetné a zaujímavé boli i vystúpenia hostí , ako i postrehy, námety a uzávery z bohatej diskusie. Referáty boli dopĺňané prezentáciou dokumentačného materiálu – fotografií, diapozitívov, plánov, nákresov a videozáznamov. Po ukončení seminára sa konala vernisáž výstavy s rovnakým názvom, ktorá počas šiestich týždňov poskytovala možnosť zoznámiť sa so sumárom obnovených pamiatok a s dokumentáciou procesu ich výskumu a obnovy.Záhorské múzeum pripravuje z tohoto podujatia i zborník, ktorého vydanie však bude podmienené zabezpečením jeho finančného pokrytia.PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea


Publikované na: www.skalica.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články