V Odoríne obnovia za takmer milión eur historickú sýpku, bude sídlom obecného úradu.

Obec Odorín v Spišskonovoveskom okrese chce obnoviť tamojšiu chátrajúcu kúriu so sýpkou za takmer jeden milión eur, ide o národnú kultúrnu pamiatku. Následne chce z budovy spraviť sídlo obecného úradu. Ďalšie priestory by mali poslúžiť pre obecný klub, obecné služby a kultúrne zariadenie. Okrem toho tam samospráva zriadi aj múzeum. Ako pre agentúru SITA povedala starostka obec Mária Goduľová, cieľom je prinavrátiť život historickej pamiatke, vytvoriť bezbariérový obecný úrad a ponúknuť obyvateľom lepšie využitie služieb úradu a ponúknuť aj nové, ktoré tam chýbajú.

Predpokladaná celková hodnota stavebných a reštaurátorských prác v prvej etape obnovy je 933 499 eur bez DPH. Obec ich bude financovať z dotácie z Ministerstva kultúry SR a z vlastných zdrojov. Práce by mali trvať 20 mesiacov. Projekt sa týka statického zabezpečenia celej stavby, rekonštrukcie krovu a strechy s komínmi, výmenou inžinierskych sietí a reštaurátorskej obnovy fasády kúrie so sýpkou.

Kúria so sýpkou zo 17. storočia sa nachádza v strede obce. Spolu s oproti stojacim prízemným domom služobníctva sú poslednými zachovanými budovami bývalého zemepanského majera, ktorý patril šľachtickej rodine Mariássy zo susedných Markušoviec. „Jej prízemie primárne slúžilo na administratívne a obytné účely, čomu zodpovedá aj jej unifikovaný názov – kúria so sýpkou. Podľa skromných archívnych poznatkov bola na prízemí sýpky umiestnená správa šľachtického majera a obytné priestory čeľade,“ uvádza sa v sprievodnej správe vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Po druhej svetovej vojne získala majer do vlastníctva obec a až do roku 1991 využívala budovu ako sídlo Miestneho národného výboru, neskôr ako sklad. V súčastnosti je tento objekt nevyužívaný.

Práve na prízemí v južnej časti budovy plánuje samospráva umiestniť kancelárie úradu, zasadačku, archív, ale aj hygienické a sociálne zázemie pre zamestnancov a návštevníkov. V severnej časti vznikne napríklad klubovňa pre matky s deťmi či posilňovňa s menším počtom zariadení pre verejnosť. Priestory vo východnej časti by chcela obec prenajímať, spomína sa napríklad prevádzka kaderníctva, manikúry či kozmetiky. Druhé a tretie podlažie poslúži kultúre. Zriadená tam bude obecná knižnica aj múzeum, ktoré bude prezentovať históriu obce a spôsob života jej obyvateľov, a tiež auditórium.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Odpovede