V Levoči otvorili nové priestory Inštitútu Juraja Páleša PF KU

Približne 7 mil. € stála rekonštrukcia priestorov Inštitútu Juraja Páleša Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý v sobotu 8. januára 2011 slávnostne otvorili v Levoči. Uviedol to hovorca univerzity Vladimír Buzna. “Nové priestory poslúžia na skvalitnenie vyučovacieho procesu a vytvoria podmienky na vznik nových a rozvoj existujúcich študijných programov. Rekonštrukčné práce sme financovali z eurofondov,” konštatoval rektor univerzity Tadeusz Zasepa.

Dekan fakulty Tomáš Jablonský informoval, že obnova priestorov sa začala v roku 2007, objekt bol skolaudovaný a odovzdaný do užívania v novembri 2010. “V školskom trakte inštitútu sa vybudovalo 25 kabinetov, 15 menších učební, 10 učební s kapacitou 45 miest, jedna stupňovitá učebňa pre 115 študentov a dvojpodlažná aula s 214 miestami. V podkroví sa nachádzajú priestory polytechnickej a dramatickej výchovy s javiskom a miniauditóriom,” vymenoval Jablonský.


V objekte internátu vzniklo 96 miest pre ubytovanie študentov. “V podkroví pribudli študentské izby a dve veľkokapacitné študovne, v suteréne poslucháči nájdu posilňovňu a telocvičňu. Nechýbajú rehabilitačné učebne, kabinety pre vyučujúcich fyzioterapie, práčovňa, sklad a archív,” pokračoval. Architektonické riešenie vyhovuje štúdiu a ubytovaniu telesne hendikepovaných študentov. V inštitúte sa vzdeláva 900 poslucháčov v študijných programoch špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, ako aj predškolská a elementárna pedagogika.


Zreštaurované objekty Inštitútu Juraja Páleša PF KU v Levoči,  špecializovaného pracoviska KU, sú pôvodné objekty kartuziánskeho kláštora z roku 1420, neskôr jezuitského z roku 1720, ktoré slúžili na školské účely. Na konci 19. storočia objekt vojaci prestavali na kasárne.


Podľa slov prodekana pre výchovu a vzdelávanie PF KU profesora Amantiusa Akimjaka sa rekonštrukciou objektov inštitútu vracia miestu jeho pôvodný význam, ktorý spočíva vo vzdelávaní.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články