Tradičný Andrássyovský piknik v Betliari sa bude konať pri príležitosti obnovy unikátneho vodopádu

Obrázok k článku

Pracovníci múzea v Andrássyovskom kaštieli v Betliari pripravili pre návštevníkov zaujímavý program, v rámci sprievodných podujatí výstavy Žofia – Pani Krásnej Hôrky sa v piatok 22. júla o 17:00 uskutoční prednáška historičky Historického ústavu SAV Tünde Lengyelovej pod názvom, Žena na hrade v 17. a 18. storočí.

 

„V sobotu 23. júla usporiadame v poradí už tretí Andrássyovský piknik v historických kostýmoch pri dobrej hudbe na lúke pred fontánou. Návštevníci budú mať možnosť ochutnať tradičné uhorkové sendviče s kuracími nugetkami a dobré víno od vinára z nášho regiónu,“ informovala Judita Krajčiová z múzea. Piknik môžu spojiť s návštevou kaštieľa a výstavy Žofia – Pani Krásnej Hôrky nielen počas bežných otváracích hodín, ale aj večer o 19:30 v sprievode lektora v historickom kostýme.

 

Tento rok sa tradičný Andrássyovský piknik koná pri príležitosti obnovy unikátneho vodopádu nad rybníkom. Vodopád obnovuje múzeum prostredníctvom OZ Andoras s finančnou podporou Nadácie VÚB Banky vo výške 30-tisíc eur. Vodopád v podobe zrúcaniny rímskeho akvaduktu pochádza z roku 1823. Ide o najvyšší umelý vodopád na Slovensku s výškou 9 metrov. Rekonštrukcia vodopádu je potrebná pre praskliny, uvoľnený kamenný materiál na klenbovom otvore, ale aj pre presakovanie zrážkovej vody v grote. Poškodené je aj kamenné murivo a oceľová konštrukcia vodopádu.

 

Počiatky kaštieľa siahajú do 14. storočia. V 18. storočí prešiel viacerými stavebnými úpravami. Koncom 19. storočia v rokoch 1880 – 1886 došlo k jednej z najrozsiahlejších prestavieb kaštieľa do dnešnej podoby. Kaštieľ bol obývaný až do roku 1945. Expozícia múzea vznikla z pôvodného mobiliáru a umeleckých zbierok viacerých príslušníkov grófskej rodiny Andrássyovcov, ktorí tu v minulosti žili a pôsobili.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.