zámok (stavba)

Šlachtické sídlo z obdobia novoveku. Malo sídelnú, správcovskú a súdnu a iné funkcie. Fortifikačná funkcia bola obmedzená vzhľadom n…