První rok realizace projektu Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy

Obrázok k článku

Je tomu právě rok, co bylo na zámku Veltrusy slavnostně podepsáno Rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu pro projekt Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině. Po roce svolal kastelán zámku k nedělnímu posezení občany Veltrus a přilehlých obcí i další příznivce zámku Veltrusy, aby je seznámil s tím, co se za první rok projektu vykonalo.

V minulém roce probíhala především inženýrská činnost, byla vyhotovena projektová dokumentace ke všem objektům, které budou obnoveny z dotace, podařilo se zajistit stavební povolení na většinu staveb a začalo se s realizací obnovy vodního kanálu, stavby dešťové kanalizace a rekultivace ploch na severu areálu. Práce na čištění koryta vodního kanálu probíhaly v lednu a v únoru. Na konci února byly pozastaveny z důvodu hnízdění ptactva a rozmnožování obojživelníků v lokalitě, pokračovat se bude až v srpnu, kdy už hluk techniky nemůže hnízdění ptactva narušit a kdy bude možné zastavit přítok vody do kanálu z Vltavy. Dešťová kanalizace pro odvodnění hospodářského dvora je již těsně před dokončením, práce v čestném dvoře je však nutné přesunout na dobu mimo návštěvnickou sezónu. V březnu tohoto roku bylo zahájeno zadávací řízení k veřejné zakázce na stavební práce, jejímž předmětem je obnova domů u brány, konírny v čestném dvoře, oranžerie a schodiště hlavní budovy. Kritéria pro výběr zhotovitele musela být nastaven dostatečně přísně, neboť zejména oprava schodiště si vyžádá řadu restaurátorských zásahů a odborně řemeslných prací. Práce na těchto objektech by měly začít na konci června. Realizaci projektu Schola naturalis má na starosti projektový tým, který kromě veškeré koordinace prací v rámci projektu, zajišťuje také komunikaci se zprostředkujícím subjektem Ministerstvem kultury a dohlíží tak na správné čerpání dotačních prostředků. Realizační tým pravidelně informuje Ministerstvo kultury o průběhu projektu prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv.

Všichni, kteří se zúčastnili nedělní prezentace projektu, sledují dění v areálu s velkým zájmem, což potvrdila i závěrečná diskuze. V průběhu prezentace seznámil kastelán zámku místní s aktualitami na zámku „co je na našem starém zámku nového“, s programem kulturních akcí pro rok 2011 a nechal nahlédnout do rodinných alb rodu Chotků. Účastníkům akce byl také předveden fragment náhrobku, který se našel při výkopech pro dešťovou kanalizaci. Díky velkému zájmu veřejnosti o dění v areálu se správa zámku rozhodla uskutečnit letos ještě jedno setkání tentokrát s prohlídkou areálu, které se uskuteční pravděpodobně na podzim. 

Schola naturalis – projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině.Projekt Schola naturalis je dotován z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1. Z 85% je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15%ze státního rozpočtu. Projekt získal dotaci ve výši 231 651 099 Kč. Nositelem projektu je Národní památkový ústav. V rámci projektu Schola naturalis bude vzorově obnovena významná část národní kulturní památky státní zámek Veltrusy. Obnovené kapacity budou sloužit jako Centrum kulturně ekologického vzdělávání s výukovými moduly pro základní a střední školy. Vysoké školy a odborné střední školy budou moct využívat areál pro blokovou výuku. Takto pojaté využití naváže na původní význam areálu, kdy byl využíván jak okrasný statek. 

Zrealizované projektové dokumentace:

 • Stavební úpravy domu lékaře a domu lesního
 • Rekonstrukce severozápadního křídla
 • Obnova objektu severní stáje
 • Rekonstrukce konírny v čestném dvoře
 • Stavební úpravy objektu hájenky č.p. 61
 • Stavební úpravy objektu dolního skleníku
 • Obnova ovocného sadu

 

Veřejné zakázky s uzavřeným zadávacím řízením:

 • Projektová dokumentace staveb – Rekonstrukce objektů „Severozápadní křídlo zámku“ a „Konírna v čestném dvoře“ v areálu SZ Veltrusy
 • Projektová dokumentace – obnova severní stáje v areálu SZ Veltrusy
 • Projektová dokumentace – obnova Hájenky č.p.61 a Dolního skleníku
 • Projektová dokumentace – ohrazení areálu a rekonstrukce komunikací v areálu SZ Veltrusy
 • Projektová dokumentace – ovocný sad v areálu SZ Veltrusy
 • Realizace rekonstrukce – obnova zámeckého vodního kanálu, stavby – dešťová kanalizace a rekultivace ploch v areálu SZ Veltrusy
 • Výkon technického dozoru stavebníka pro projekt Schola naturalis v areálu SZ Veltrusy

 

Probíhající realizace

Obnova vodního kanálu, rekultivace ploch na severu areálu, stavba dešťová kanalizace.

Partneři projektu

NPÚ v rámci projektu Schola naturalis spolupracuje se Střední zemědělskou školou Rakovník, Polypeje – sdružení pro obnovu památek, městem Veltrusy, mikroregionem Veltrusdominio, Českou zemědělskou univerzitou a Výzkumným ústavem Silva Taroucyho pro krajinu a okrasné zemědělství.

 

Obrázok k článku

 

Obrázok k článku

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články