vodné sklo

bezfarebný vodný roztok kremičitanu sodného, prípadne draselného, ktorý vzniká tavením uhličitanu sodného alebo draselného s oxidom kremičitým
> sklo

Kategória: Základné pojmy
Tag: mm5, sklo, spojivo

Vytvorené: 31. januára 2020 13:01

Upravené: 25. januára 2021 07:01

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede