Sereď hrad a kaštieľ

Zaniknutý Šintavský vodný hrad bol nájdený až pri archeologickom výskume v rokoch 1983 až 1995. Klasicistický kaštieľ obsahuje staršie…

Komárno pevnostný systém

Najvýznamnejší protiturecký fortifikačný systém zo 16. storočia, doplnený v 19. storočí o hviezdicové opevnenie celého mesta.

Bzovík pevnosť

 Z bývalého kláštora dnes stojí gotická sakristia, ktorá neskôr slúžila ako kaplnka. Ostatné kláštorné budovy majú iba pôdorys…