Skleník, Stupava

História skleníka sa spája s rodom Pálfiovcov, ktorí v roku 1603 získali do vlastníctva stupavské panstvo. „Šľachtické rody, ako to bývalo zvykom, zveľaďovali svoje sídla…

Historický park Lednické Rovne

Nadšene ho opisuje vo svojej cestopisnej knihe MALERISCHE REISE AUF DEM WAAGFLUSSE IN UNGARN /Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku/ pán Alojz Med…